dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh

Câu hỏi:

25/08/2019 49,624

Bạn đang xem: dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh

C. Dung dịch lysin.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều sở hữu phản xạ với

A. hỗn hợp HCl.

B. hỗn hợp NaCl.

C. hỗn hợp NaOH.

D. dung dịch Br2.

Câu 2:

Có từng nào amino axit với nằm trong công thức phân tử C3H7O2N?

A. 3 hóa học.

B. 4 hóa học.

C. 2 hóa học.

D. 1 hóa học.

Câu 3:

Sản phẩm sau cuối của quy trình thủy phân những protein giản dị nhờ hóa học xúc tác phù hợp là

A. α-aminoaxit.

B. β-aminoaxit.

Xem thêm: đóa hoa tội lỗi review

C. Glucozơ.

D. Chất rộng lớn.

Câu 4:

Hợp hóa học CH3CH2NH2 mang tên gọi là

A. etylamin.

B. metanamin.

C. đimetylamin.

D. metylamin.

Câu 5:

Số đồng phân amin bậc nhị với nằm trong công thức phân tử C4H11N là

A. 4

B. 5

C. 3

D. 6

Câu 6:

Phenylamin là amin

A. bậc II.

B. bậc I.

C. bậc IV.

D. bậc III.

Xem thêm: cô gái lòng xào dưa