gen không alen là gì

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học

Thành viên

18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3

Atepai

Học sinh chuyên nghiệp học

Thành viên

3 Tháng tám 2020
241
137
51
20
Long An
Lê Quý Đôn - Long An

Gen alen là những gen phía trên nằm trong 1 locut. VD: A và a hoặc A1,A2,A3,...
Gen ko alen là những gen phía trên những locut không giống nhau. VD: A và B,......

Hình như khá thiếu hụt
Gen alen là những gen phía trên nằm trong 1 locut quy lăm le những tình trạng như là nhau hoặc không giống nhau của tính trạng
Gen ko alen là những gen không giống locut hoặc nằm trong locut nhưng mà quy lăm le những tính trạng không giống nhau