glyxin có công thức là

Câu hỏi:

21/08/2019 196,152

Bạn đang xem: glyxin có công thức là

B. H2N-CH2-COOH.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án B

Công thức cấu trúc của glyxin là H2N-CH2-COOH.

Tên gọi của hóa học ứng với công thức cấu trúc trong số đáp án bên trên là:

A. H2N-CH2-CH2-COOH axit 3-aminopropaonic.

C. CH3-CH(NH2)-COOH axit 2-aminopropaonic (ala).

D. C3H5(OH)3 glixerol.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Amin với chứa chấp vòng benzen ứng với công thức phân tử C7H9N với bao nhiêu đồng phân:

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 2:

Một amino axit với công thức phân tử C4H9NO2. Số đồng phân amino axit là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 2.

Câu 3:

Thuỷ phân không trọn vẹn tetrapeptit (X), ngoài ra α-amino axit còn chiếm được những đipeptit: 

Gly-Ala; Phe-Val; Ala-Phe. Cấu nào là chính của X là

A. Val-Phe-Gly-AlA.

Xem thêm: chuyện ma nguyễn ngọc ngạn

B. Ala-Val-Phe-Gly.

C. Gly-Ala-Val-Phe.

D. Gly-Ala-Phe-Val.

Câu 4:

Khi nói tới peptit và protein, tuyên bố nào là sau đấy là sai?

A. Thủy phân trọn vẹn protein giản dị chiếm được những α-amino axit.

B. Tất cả những protein đều tan nội địa tạo nên trở nên hỗn hợp keo dán.

C. Liên kết của group CO với group NH thân thiết nhì đơn vị chức năng α-amino axit được gọi là links peptit.

D. Protein với phản xạ màu sắc biure với Cu(OH)2.

Câu 5:

Amino axit nào là tại đây với nhì group amino:

A. Axit glutamiC.

B. Lysin.

C. Alanin.

D. Valin.

Câu 6:

Các hóa học nào là sau đấy là amin bậc I?

A. CH3NH3Cl; CH3NH2; C6H5NH2.

B. CH3NH2; C6H5NH2; CH3CH(NH2)CH3.

C. CH3NH3Cl; CH3NH2; C6H5NH3Cl.

D. CH3NH2; CH3NHCH3.

Xem thêm: tên các nhân vật trong thanh gươm diệt quỷ