gửi ngài kim chủ sâu không lường được

 • Reads 324,207
 • Votes 18,344
 • Parts 48

Complete, First published Mar 25, 2020

Bạn đang xem: gửi ngài kim chủ sâu không lường được

Table of contents

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Wed, Mar 25, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Thu, Mar 26, 2020

 • Fri, Mar 27, 2020

 • Fri, Mar 27, 2020

 • Fri, Mar 27, 2020

  Xem thêm: top bot là gì trong đam mỹ

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Sun, Mar 29, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Wed, Apr 1, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

  Xem thêm: đam mỹ thụ bị bệnh

 • Thu, Apr 2, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

Thể loại: đam mỹ, giới vui chơi, 1×1, khế ước tình nhân, ôn nhu quỷ súc công x nhị hóa nhân thê thụ, hài, giá buốt áp
  Tình trạng: Đã đoạn (457 chủ yếu văn + 3 phiên ngoại)
  
  Một mẩu chuyện về một biểu diễn viên hạng nhì là Trịnh Hòa, theo đòi chúng ta biểu diễn viên hạng nhì là như vậy nào?
  
  Đó đó là với năng lực biểu diễn, với đạo đức nghề nghiệp tuy nhiên không có ai đưa đường. Thế nên, Lúc người đại diện thay mặt thông tin mang đến cậu: "Có năng lực cậu sẽ không còn tồn bên trên vô giới này nữa", cậu bùng phát.

#29hài