hiện tượng cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa được giải thích chủ yếu dựa vào hiện tượng

Hãy nhập thắc mắc của người sử dụng vô phía trên, nếu như trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

Bạn đang xem: hiện tượng cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa được giải thích chủ yếu dựa vào hiện tượng

Cho những hiện nay tượng: nghiền sắc độ sáng, quang quẻ năng lượng điện, khúc xạ độ sáng, quang quẻ dẫn, phú trét độ sáng, nhiễu xạ độ sáng. Có bao nhiêu hiện tượng kỳ lạ thể hiện nay đặc thù sóng của độ sáng A. 3 B. 2 C. 5 D....Đọc tiếpCho những hiện nay tượng: nghiền sắc độ sáng, quang quẻ năng lượng điện, khúc xạ độ sáng, quang quẻ dẫn, phú trét độ sáng, nhiễu xạ độ sáng. Có bao nhiêu hiện tượng kỳ lạ thể hiện nay đặc thù sóng của độ sáng A. 3 B. 2 C. 5 D. 4

Đáp án D

Các hiện tượng kỳ lạ thể hiện nay đặc thù sóng của độ sáng là: nghiền sắc độ sáng, khúc xạ độ sáng, phú trét độ sáng, nhiễu xạ độ sáng. Suy rời khỏi đem 4 hiện nay tượng

Đáp án C

Hiện tượng cầu vồng xuất hiện nay sau trận mưa được lý giải đa phần phụ thuộc hiện tượng kỳ lạ nghiền sắc độ sáng.

Đáp án B

Hiện tượng cầu vồng là hiện tượng kỳ lạ nghiền sắc ánh sáng

Đáp án C

Hiện tượng cầu vồng xuất hiện nay sau trận mưa được lý giải đa phần phụ thuộc hiện tượng kỳ lạ nghiền sắc ánh sáng