hòn vọng phu bị sét đánh

Thanh Hóa - Hòn vọng phu ở xứ Thanh sở hữu nguy cơ tiềm ẩn sụp đổ sập bất kể khi nào là. Trước tình hình bên trên, ngành công dụng Thanh Hóa đang được khẩn trương tư vấn những chủ kiến, nhằm mục tiêu thể hiện biện pháp đảm bảo, bảo đảm so với di tích lịch sử thắng cảnh này.