keep it real là gì

  • Tiếng Indonesia
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối trở nên thạo

To not be kém chất lượng./ Be yourself.

Bạn đang xem: keep it real là gì

Be honest, be truthful, be genuine. Another common version in the US is “keep it 100”

@tapelion

I've never actually heard "keep it 100." Where are you from?

@bcj It’s more of a slang expression often used in music referring lớn “100 percent”, meaning that you’re 100 percent yourself/genuine/not kém chất lượng and ví on. And I’m from Florida in the US.

Xem thêm: nguồn gốc của các loài bl

@tapelion

I guess I just can't keep up with you crazy kids haha

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối trở nên thạo
  • Tiếng Filipino

be real, be honest lớn yourself

[Tin tức] Này bạn! Người học tập nước ngoài ngữ!

Bạn sở hữu biết phương pháp nâng cao tài năng ngữ điệu của tớ không❓ Tất cả những gì bạn phải thực hiện là nhờ người bạn dạng ngữ sửa nội dung bài viết của mình!
Với HiNative, chúng ta có thể nhờ người bạn dạng ngữ sửa nội dung bài viết của tớ không tính tiền ✍️✨.

Đăng ký