luyện tập chung trang 79

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: luyện tập chung trang 79

Video chỉ dẫn giải

 Tính:

a) \(216,72 : 42\) ;

b) \(1 : 12,5\) ;

c) \(109,98 : 42,3\).

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo dõi những quy tắc về phép tắc phân tách số thập phân.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \((131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 × 2;\)

b) \(8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2\)

Phương pháp giải:

- Biểu thức sở hữu chứa chấp lốt ngoặc thì tính vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức sở hữu chứa chấp những phép tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân tách thì tớ tiến hành phép tắc tính nhân, phân tách trước, tiến hành phép tắc tính nằm trong, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) \((131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 × 2\)

    \(= 50,6 : 2,3 + 43,68\)

    \(= 22 + 43,68\)

    \(= 65,68\)

b) \(8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2\)

    \(= 8,16 : 4,8 \,– \,0,345 : 2\) 

    \(= 1,7\, – \,0,1725\)

    \(= 1,5275\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Cuối năm 2000 dân sinh của một phường là 15 625 người. Cuối năm 2001 số dân của phường này là 15 875 người.

a) Hỏi kể từ thời điểm cuối năm 2000 cho tới thời điểm cuối năm 2001 số dân của phường ê gia tăng từng nào phần trăm?

b) Nếu kể từ thời điểm cuối năm 2001 cho tới năm 2002 số dân của phường này cũng gia tăng từng ấy tỷ lệ thì thời điểm cuối năm 2002 số dân của phường này là từng nào người?

Phương pháp giải:

Xem thêm: hình xăm rồng full tay

Áp dụng những quy tắc:

- Muốn mò mẫm tỉ số tỷ lệ của nhì số tớ mò mẫm thương của nhì số viết lách bên dưới dạng số thập phân, tiếp sau đó nhân thương vừa phải tìm ra với  100 được thành quả tớ viết lách thêm thắt kí hiệu % vô ở bên phải.

- Muốn mò mẫm a% của B tớ hoàn toàn có thể lấy B phân tách mang đến 100 rồi nhân với a hoặc lấy B nhân với a rồi phân tách mang đến 100.

Lời giải chi tiết:

a) (Câu a sở hữu 2 cơ hội giải

Cách 1:

So với số dân năm 2000 thì số dân của năm 2001 lúc lắc số tỷ lệ là:

         \(15 875 : 15 625 × 100\% = 101,6\%\)

Từ thời điểm cuối năm 2000 cho tới thời điểm cuối năm 2001 số dân của phường này đã gia tăng số tỷ lệ là:

             \(101,6\% - 100\% = 1,6\%\) 

Cách 2:

Số dân kể từ thời điểm cuối năm 2000 cho tới thời điểm cuối năm 2001 của phường đã tiếp tục tăng thêm thắt số người là:

            \(15 875 - 15 625 = 250\) (người)

Vậy kể từ thời điểm cuối năm 2000 cho tới thời điểm cuối năm 2001 số dân của phường ê gia tăng số tỷ lệ là:

            \(250 : 15 625 × 100\% = 1, 6\%\)

b) Số dân kể từ thời điểm cuối năm 2001 cho tới thời điểm cuối năm 2002 của phường đã tiếp tục tăng thêm thắt số người là:

           \(15875  : 100 × 1,6 = 254\) (người)

 Số dân của phường ê năm 2002 là:

           \(15875 + 254 = 16 129\) (người)

                             Đáp số:  a) \(1,6\%\) ;

                                         b) \(16 129\) người.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Khoanh vô chữ bịa trước câu vấn đáp đúng:

Một người bán sản phẩm bị lỗ \(70 000\) đồng và số chi phí ê vì chưng \(7\%\) số chi phí vốn liếng ném ra. Để tính số chi phí vốn liếng của những người ê, tớ cần thiết tính:

A. \(70000 : 7\)

B. \(70000 × 7 : 100\)

C. \(70000 × 100 : 7\)

D. \(70000 × 7\)

Phương pháp giải:

Đây là sự việc dạng mò mẫm một trong những lúc biết độ quý hiếm tỷ lệ của chính nó. 

Theo đề bài bác, \(7\%\) số chi phí vồn là \(70 000\) đồng . Để mò mẫm số chi phí vốn liếng tớ hoàn toàn có thể lấy \(70 000\) phân tách mang đến \(7\) rồi nhân với \(100\) hoặc lấy \(70 000\) nhân với \(100\) rồi phân tách mang đến \(7.\)

Xem thêm: thiên đồng cung phu thê

Lời giải chi tiết:

Để mò mẫm số chi phí vốn liếng tớ hoàn toàn có thể tính \(70000 : 7 × 100\) hoặc \(70000 × 100 : 7\)

Chọn đáp án C.