nạp game trảm tiên quyết

Hướng dẫn hấp thụ thẻ

Cách 1: Nạp thẻ

Bạn đang xem: nạp game trảm tiên quyết

Bước 1: Huynh tỷ nhập trang https://scoin.vn/nap-game, singin nhập tài khoản

Bước 2: Chọn game Trảm Tiên Quyết

Bước 3: Chọn nhận vật và server mong muốn nạp

Bước 4: Chọn cách thức hấp thụ là Thẻ cào

Bước 5: Chọn loại thẻ (Lưu ý: nếu như huynh tỷ hấp thụ tự thẻ scoin tiếp tục được trao thêm thắt 5% scoin nữa nhé)

Xem thêm: tần thủy hoàng là ai

Bước 6: Điền seri và mã thẻ rồi ấn hấp thụ.
 

Cách 2: Nạp qua chuyện SMS

Bước 1: Huynh tỷ nhập trang https://scoin.vn/nap-game, singin nhập tài khoản

Bước 2: Chọn game Trảm Tiên Quyết.

Xem thêm: em lừa em dắt đôi ba lời

Bước 3: Chọn nhận vật và server mong muốn nạp

Bước 4: Chọn cách thức hấp thụ là Tin nhắn (Lưu ý: thời điểm hiện tại theo người hoàn toàn có thể hấp thụ SMS qua chuyện mạng Vietel)

Bước 5: bấm nhập hấp thụ thời gian nhanh hoặc copy cú pháp nhằm nhắn tin nhắn.