nhìn lại em xem như một đoá hoa tàn

Capo 3

Vòng hợp ý âm:

Bạn đang xem: nhìn lại em xem như một đoá hoa tàn

[Am] [G] [F] [G]

intro chorus:

Nhìn lại em [Am]xem như 1 đoá hoa [G]tàn

Tại sao khi [F]đó anh ko nghe lời nói thân phụ u [G]gàn

Đặt bàn tay [Am]đó lên [G]ngực

Và nhằm rồi suy [F]nghĩ chớ [G]vội và điểm cơ còn tồn tại [Am]em

verse 1:

Anh chỉ mong muốn quăng quật nghề nghiệp [G]đó đi

Và yêu thương [F]anh không còn [G]đời

[Am]Chưa khi nào anh nghe thiên hạ [G]nói đâu

Vì yêu thương [F]em, anh đành chấp [G]nhận

Nhưng em [Am]yêu anh không thích thấy em [G]ôm ai

Chạm bờ [F]vai, cả nhì quấn [G]chặt

Những người [Am]đó sở hữu rất nhiều loại xung [G]quanh

Em đơn giản [F]thứ điểm tô nâng [G]buồn

pre-chorus:

Thứ em [Am]muốn là anh sở hữu kiên trì và [G]thời gian

Ở mặt mày [F]em và ko gắt [G]bẩn

Nhưng em [Am]ơi đấy là yêu thương thiệt [G]lòng đấy

Hỏi bên trên thực hiện [F]sao anh rất có thể [G]làm

chorus:

Nhìn lại em [Am]xem như 1 đoá hoa [G]tàn

Xem thêm: cập nhật clash of clans 2022

Tại sao khi [F]đó anh ko nghe lời nói thân phụ u [G]gàn

Đặt bàn tay [Am]đó lên [G]ngực

Và nhằm rồi suy [F]nghĩ chớ [G]vội và điểm cơ còn tồn tại [Am]em

verse 2:

[Am]Đi với bằng hữu cảm nhận thấy [G]ngại

[F]Còn cút với bọn họ em phát biểu bản thân [G]oai

[Am]Đi mặt mày anh là con xe rách rưới [G]tàn

[F]Còn cút với bọn họ là cái mer [G]sang

Ôi bên trên [Am]sao lại phát biểu với anh câu [G]này

Có nên là [F]em cơ ko

Phải là [G]em cơ không

Ôi bên trên [Am]sao lại phát biểu với anh câu [G]này

Có nên là [F]em cơ ko

Phải là [G]em cơ không

pre-chorus:

Thứ em [Am]muốn là anh sở hữu kiên trì và [G]thời gian

Ở mặt mày [F]em và ko gắt [G]bẩn

Nhưng em [Am]ơi đấy là yêu thương thiệt [G]lòng đấy

Hỏi bên trên thực hiện [F]sao anh rất có thể [G]làm

chorus:

Nhìn lại em [Am]xem như 1 đoá hoa [G]tàn

Xem thêm: nhất công đa thụ thôi miên

Tại sao khi [F]đó anh ko nghe lời nói thân phụ u [G]gàn

Đặt bàn tay [Am]đó lên [G]ngực

Và nhằm rồi suy [F]nghĩ chớ [G]vội và điểm cơ còn tồn tại [Am]em