tỉ số phần trăm lớp 5 trang 74


Viết (theo mẫu). Kiểm tra thành phầm của một nhà máy sản xuất, người tớ thấy tầm cứ 100 thành phầm thì với 95 thành phầm đạt chuẩn chỉnh. Hỏi số thành phầm đạt chuẩn chỉnh rung rinh từng nào tỷ lệ tổng số thành phầm của phòng máy?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tỉ số phần trăm lớp 5 trang 74

Video chỉ dẫn giải

Viết (theo mẫu):

\( \dfrac {75}{300}\;; \;\quad \dfrac {60}{400}\;;\; \quad \dfrac {60}{500}\;; \;\quad \dfrac {96}{300}.\)

Mẫu:        \( \dfrac {75}{300} = \dfrac {25}{100} = 25\% .\)

Phương pháp giải:

Rút gọn gàng những phân số tiếp tục mang lại về dạng phân số thập phân với kiểu mẫu số là \(100\), tiếp sau đó ghi chép bên dưới dạng tỉ số tỷ lệ.

Lời giải chi tiết:

\( \dfrac {60}{400} = \dfrac {15}{100} = 15\% \) ;                   \( \dfrac {60}{500} = \dfrac {12}{100} = 12\% \) ; 

\( \dfrac {96}{300} = \dfrac {32}{100} = 32\% \).

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Kiểm tra thành phầm của một nhà máy sản xuất, người tớ thấy tầm cứ \(100\) thành phầm thì với \(95\) thành phầm đạt chuẩn chỉnh. Hỏi số thành phầm đạt chuẩn chỉnh rung rinh từng nào tỷ lệ tổng số thành phầm của phòng máy?

Phương pháp giải:

Tìm phân số chỉ số thành phầm đạt chuẩn chỉnh đối với tổng số thành phầm của phòng máy tiếp sau đó thay đổi quý phái dạng tỉ số tỷ lệ.

Lời giải chi tiết:

Số thành phầm đạt chuẩn chỉnh rung rinh số tỷ lệ tổng số thành phầm của phòng máy là:

                     95 : 100 = \(\displaystyle {{95} \over {100}}  = 0,95 = 95\%\)

                                           Đáp số : \( 95\%\). 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một vườn cây với \(1000\) cây, nhập bại liệt với \(540\) cây lấy mộc và còn sót lại là cây ăn trái khoáy.

a) Hỏi số lượng kilomet lấy mộc rung rinh từng nào tỷ lệ số lượng kilomet nhập vườn?

b) Tỉ số tỷ lệ thân ái số lượng kilomet ăn trái khoáy và số lượng kilomet nhập vườn là bao nhiêu?

Phương pháp giải:

Tìm phân số chỉ số cây ăn trái khoáy hoặc cây lấy mộc đối với tổng số lượng kilomet nhập vườn tiếp sau đó thay đổi quý phái dạng tỉ số tỷ lệ.

Lời giải chi tiết:

a) Tỉ số tỷ lệ của số lượng kilomet lấy mộc và số lượng kilomet nhập vườn là:

                \(\dfrac{540}{1000}=\dfrac{54}{100}= 54\% \) 

b) Trong vườn với số lượng kilomet ăn trái khoáy là:

Xem thêm: hải thượng phồn hoa truyện

                \(1000 - 540 = 460 \) (cây)

Tỉ số tỷ lệ của số lượng kilomet ăn trái khoáy và số lượng kilomet nhập vườn là:

                \(\dfrac{460}{1000}=\dfrac{46}{100}= 46\% \)

                                       Đáp số: a) \(54\%\;;\) 

                                                    b) \(46\%.\)

Lý thuyết

Tỉ số phần trăm

\(\dfrac{1}{{100}}\) hoàn toàn có thể ghi chép bên dưới dạng là \(1\% \) , hoặc \(\dfrac{1}{{100}} = 1\% \) ;

\(\dfrac{{15}}{{100}}\) hoàn toàn có thể ghi chép bên dưới dạng là \(15\% \) , hoặc \(\dfrac{{15}}{{100}} = 15\% \) ;….

Tổng quát mắng lại \(\dfrac{a}{{100}}\) hoàn toàn có thể ghi chép bên dưới dạng là \(a\% \) , hoặc \(\dfrac{a}{{100}} = a\% \) ;

\(\% \): Kí hiệu tỷ lệ.

a) Ví dụ 1: Diện tích một rừng hoa là \(100m^2\), nhập bại liệt với \(25m^2\) trồng hoả hồng. Tìm tỉ số của diện tích S trồng hoả hồng và diện tích S rừng hoa.

Tỉ số của diện tích S trồng hoả hồng và diện tích S rừng hoa là \(25 : 100\) hay \(\dfrac{25}{100}\).

Ta viết:  \(\dfrac{25}{100}= 25\%\)

Đọc là: hai mươi lăm phần trăm.

Ta nói: Tỉ số tỷ lệ của diện tích S trồng hoả hồng và diện tích S vườn hoả hồng là \(25\%\); hoặc: Diện tích trồng hoả hồng chiếm \(25\%\) diện tích S rừng hoa.

b) Ví dụ 2: Một ngôi trường với \(400\) học viên, nhập bại liệt với \(80\) học viên xuất sắc. Tìm tỉ số của số học viên xuất sắc và số học viên toàn ngôi trường.

Tỉ số của số học viên xuất sắc và số học viên toàn ngôi trường là: 

\(80 : 400\) hay \(\dfrac{80}{400}\)

Ta có:  \(80 : 400 =\dfrac{80}{400}=\dfrac{20}{100}=  20\%\).

Ta cũng phát biểu rằng: Tỉ số tỷ lệ của số học viên xuất sắc và số học viên toàn ngôi trường là \(20\%\); hoặc: Số học viên xuất sắc rung rinh \(20\%\) số học viên toàn ngôi trường.

Tỉ số này cho thấy thêm cứ \(100\) học viên của toàn ngôi trường thì với \(20\) học viên xuất sắc.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 75 Giải toán về tỉ số tỷ lệ

  Viết những số thập phân sau trở thành tỉ số tỷ lệ (theo mẫu): 0,57; 0,3; 0,234; 1,35. Tính tỉ số tỷ lệ của nhì số (theo mẫu):

 • Toán lớp 5 trang 76 Luyện tập dượt

  Tính (theo mẫu): a) 27,5% + 38%; b) 30% – 16%; Một người ném ra 42 000 đồng xu tiền vốn liếng mua sắm rau củ. Sau khi chào bán không còn số rau củ, người bại liệt chiếm được 52 500 đồng. Hỏi: a) Tiền chào bán rau củ vì như thế từng nào tỷ lệ chi phí vốn? b) Người này đã lãi từng nào phần trăm?

 • Toán lớp 5 trang 77 Giải toán về tỉ số tỷ lệ (tiếp theo)

  Một lớp học tập với 32 học viên, nhập bại liệt số học viên 10 tuổi hạc rung rinh 75 %, còn sót lại là học viên 11 tuổi hạc. Tính số học viên 11 tuổi hạc của lớp học tập bại liệt. Một xưởng may tiếp tục người sử dụng không còn 345m vải vóc nhằm may ăn mặc quần áo, nhập bại liệt với số vải vóc may quần rung rinh 40%. Hỏi số vải vóc may áo là từng nào mét?

 • Toán lớp 5 trang 77 Luyện tập dượt

  a) Tìm 15% của 320kg ; b) Tìm 24% của 235m^2; c) Tìm 0,4% của 350 Một người chào bán 120kg gạo, nhập bại liệt với 35% là gạo nếp. Hỏi người bại liệt bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo nếp?

 • Toán lớp 5 trang 78 Giải toán về tỉ số tỷ lệ (tiếp theo)

  Số học viên khá xuất sắc của Trường Vạn Thịnh là 552 em, rung rinh 92% số học viên toàn ngôi trường. Hỏi Trường Vạn Thịnh với từng nào học tập sinh? Kiểm tra một thành phầm của một xưởng may, người tớ thấy với 732 thành phầm đạt chuẩn chỉnh, rung rinh 91,5% tổng số thành phầm. Tính tổng số thành phầm.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: to màu công chúa anime

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.