tìm một số biết 5/3 của số đó là 155

ND

Nguyễn Đức Nam Khánh

Bạn đang xem: tìm một số biết 5/3 của số đó là 155

29 mon 3 2022

Câu 4: Một miếng vườn hình chữ nhật với chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 36 mét và chiều rộng lớn vì chưng  chiều nhiều năm.a. Tính chiều nhiều năm, chiều rộng lớn của miếng vườn.b. Tính diện tích S của miếng vườn. (2 điểm)Bài giải          Câu 5:  Tìm một số trong những biết 5/3 của số đó là 155. (1...

Đọc tiếp

Câu 4: Một miếng vườn hình chữ nhật với chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 36 mét và chiều rộng lớn vì chưng  chiều nhiều năm.

a. Tính chiều nhiều năm, chiều rộng lớn của miếng vườn.

b. Tính diện tích S của miếng vườn. (2 điểm)

Bài giải

Câu 5:  Tìm một số trong những biết 5/3 của số đó là 155. (1 điểm)

#Toán lớp 1

5

Xem thêm: anh không yêu em em hiểu mà

chiều rông vì chưng j bn

Đúng(0)

29 mon 3 2022

Sao chiều rộng lớn vì chưng chiều nhiều năm ;))

Đúng(0)