toán lớp 4 luyện tập trang 149

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới nhất tương đối đầy đủ những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 luyện tập trang 149

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Một sợi dây rất dài 28m được hạn chế trở thành nhì đoạn, đoạn loại nhất lâu năm cấp phụ vương phen đoạn loại nhì. Hỏi từng đoạn lâu năm từng nào mét?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: coi đoạn loại nhì bao gồm một phần thì đoạn loại nhất bao gồm 3 phần như vậy.

2. Tìm tổng số phần đều bằng nhau và độ quý hiếm của một phần

3. Tìm số bé bỏng (lấy độ quý hiếm một trong những phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số rộng lớn (lấy tổng nhì số trừ cút số bé bỏng, …).

Lời giải chi tiết:

Ta sở hữu sơ đồ:

Theo sơ đồ gia dụng, tổng số phần đều bằng nhau :

3 + 1 = 4 (phần)

Đoạn loại nhì lâu năm số mét là:

28 : 4 × 1 = 7 (m)

Đoạn loại nhất lâu năm số mét là:

28  7 = 21 (m) 

         Đáp số: Đoạn loại nhất: 21m;

                   Đoạn loại hai: 7m.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một group học viên sở hữu 12 chúng ta, nhập cơ số chúng ta trai bởi vì 50% số bạn nữ. Hỏi group cơ sở hữu bao nhiêu chúng ta trai, bao nhiêu chúng ta gái?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: coi số chúng ta trai bao gồm một phần thì số bạn nữ bao gồm 2 phần như vậy.

2. Tìm tổng số phần đều bằng nhau và tìm hiểu độ quý hiếm của một phần. 

3. Tìm số bé bỏng (lấy độ quý hiếm một trong những phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số rộng lớn (lấy tổng nhì số trừ cút số bé bỏng, …).

Lời giải chi tiết:

Ta sở hữu sơ đồ:

Theo sơ đồ gia dụng, tổng số phần đều bằng nhau là:

1 + 2 = 3 (phần)

Số chúng ta trai là:

12 : 3 × 1 = 4 (bạn)

Số bạn nữ là:

12  4 = 8 (bạn) 

         Đáp số: Quý Khách trai: 4 bạn;

                       Bạn gái: 8 chúng ta.

Xem thêm: ông xã là bạn thân

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tổng nhì số là 72. Tìm nhì số cơ, hiểu được nếu như số rộng lớn hạn chế 5 phen thì được số bé bỏng.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: coi số bé bỏng bao gồm một phần thì số rộng lớn bao gồm 5 phần như vậy.

2. Tìm tổng số phần đều bằng nhau và tìm hiểu độ quý hiếm của một phần. 

3. Tìm số bé bỏng (lấy độ quý hiếm một trong những phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số rộng lớn (lấy tổng nhì số trừ cút số bé bỏng, …).

Lời giải chi tiết:

Vì số rộng lớn hạn chế 5 phen thì được số bé bỏng nên số rộng lớn cấp 5 phen số bé bỏng, hoặc số bé bỏng bởi vì \(\dfrac{1}{5}\) số rộng lớn.

Ta sở hữu sơ đồ:

Theo sơ đồ gia dụng, tổng số phần đều bằng nhau là: 

5 + 1 = 6 (phần)

Số bé bỏng là:

72 : 6 × 1 = 12

Số rộng lớn là:

72  12 = 60

            Đáp số: Số bé: 12;

                         Số lớn: 60.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Nêu việc, rồi giải việc theo đòi sơ đồ gia dụng sau:

Phương pháp giải:

- Dựa nhập sơ đồ gia dụng nhằm tìm hiểu tổng và tỉ số rồi nêu việc tương thích.

- Giải bài xích toán: 

1. Tìm tổng số phần đều bằng nhau và tìm hiểu độ quý hiếm của một phần. 

2. Tìm số bé bỏng (lấy độ quý hiếm một trong những phần nhân với số phần của số bé).

3. Tìm số rộng lớn (lấy tổng nhì số trừ cút số bé bỏng, …).

Lời giải chi tiết:

Có thể nêu việc theo đòi sơ đồ gia dụng sau:

Hai thùng dầu chứa chấp tổng số 180\(l\) dầu, thùng loại nhất sở hữu số dầu bằng \(\dfrac{1}{4}\) số dầu của thùng loại nhì. Hỏi từng thùng chứa chấp từng nào lít dầu?

Bài giải

Theo sơ đồ gia dụng, tổng số phần đều bằng nhau là: 

1 + 4 = 5 (phần)

Số lít dầu chứa chấp nhập thùng loại nhất là:

 180 : 5 × 1 = 36 (lít)

Số lít dầu chứa chấp nhập thùng loại nhì là:

180  36 = 144 (lít)

Xem thêm: s class that i raised

          Đáp số: Thùng loại nhất: 36 lít;

                       Thùng loại hai: 144 lít.

Loigiaihay.com