toán lớp 4 luyện tập trang 151

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới mẻ tương đối đầy đủ những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 luyện tập trang 151

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Hiệu của nhì số là \(30\). Số loại nhất cấp \(3\) phiên số loại nhì. Tìm nhì số ê.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm hiệu số phần đều bằng nhau và giá trị của một phần

3. Tìm số nhỏ bé (lấy độ quý hiếm một trong những phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số rộng lớn (lấy số nhỏ bé cùng theo với hiệu của nhì số ...).

Lời giải chi tiết:

Ta với sơ đồ:

Theo sơ vật dụng, hiệu số phần đều bằng nhau là:

\(3 - 1 = 2\) (phần)

Số loại nhì là:

 \(30 : 2 × 1= 15 \)

Số loại nhất là:

\(15 × 3 = 45\)

               Đáp số: Số loại nhất: \(45\); 

                          Số loại hai: \(15\).

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Số loại nhì rộng lớn số loại nhất là \(60\). Nếu số loại nhất cấp lên \(5\) phiên thì được số loại nhì. Tìm nhì số ê.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm hiệu số phần đều bằng nhau và giá trị của một phần

3. Tìm số nhỏ bé (lấy độ quý hiếm một trong những phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số rộng lớn (lấy số nhỏ bé cùng theo với hiệu của nhì số ...).

Lời giải chi tiết:

Số loại nhất cấp lên \(5\) phiên thì được số loại nhì nên số loại nhì gấp \(5\) phiên số loại nhất, hoặc số loại nhất vị \(\dfrac{1}{5}\) số loại nhì.

Ta với sơ đồ:

Theo sơ vật dụng, tao với hiệu số phần đều bằng nhau là:

\(5 - 1 = 4\) (phần)

Số loại nhất là:

\(60 : 4 × 1= 15\)

Số loại nhì là:

\(15 × 5 = 75\) 

          Đáp số: Số loại nhất: \(15\);

                      Số loại hai: \(75\).

Bài 3

Xem thêm: toán lớp 5 luyện tập chung trang 176

Video chỉ dẫn giải

Một siêu thị với số gạo nếp thấp hơn số gạo tẻ là \(540kg\). Tính số gạo từng loại, hiểu được số gaọ nếp vị \(\dfrac{1}{4}\) số gạo tẻ.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm hiệu số phần đều bằng nhau và giá trị của một phần

3. Tìm số nhỏ bé (lấy độ quý hiếm một trong những phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số rộng lớn (lấy số nhỏ bé cùng theo với hiệu của nhì số ...).

Lời giải chi tiết:

Ta với sơ đồ:

Theo sơ vật dụng, hiệu số phần đều bằng nhau là:

\(4 - 1 = 3\) (phần)

Số gạo nếp là:

\(540 : 3 × 1 = 180\;(kg)\)

Số gạo tẻ là:

\(180 + 540 = 720\;(kg)\) 

            Đáp số: Gạo nếp: \(180 kg\);

                         Gạo tẻ: \(720 kg\).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Nêu việc rồi giải việc theo gót sơ vật dụng sau:

Phương pháp giải:

- Quan sát sơ vật dụng thăm dò tỉ số và hiệu của nhì số, tiếp sau đó nêu việc phù hợp.

- Giải bài bác toán:

1. Tìm hiệu số phần đều bằng nhau.

2. Tìm độ quý hiếm của một trong những phần bằng phương pháp lấy hiệu nhì số phân tách cho tới hiệu số phần đều bằng nhau.

3. Tìm số nhỏ bé (lấy độ quý hiếm một trong những phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số rộng lớn (lấy số nhỏ bé cùng theo với hiệu của nhì số ...).

Lời giải chi tiết:

Có thể nêu việc như sau:

Trong vườn với số km cam vị \(\dfrac{1}{6}\) số km dứa, biết số km dứa nhiều hơn thế số km cam là 170 cây. Hỏi vô vườn với từng nào cây cam? Bao nhiêu cây dứa?

Bài giải

Theo sơ vật dụng, hiệu số phần đều bằng nhau là:

\(6 - 1 = 5\) (phần)

Số cây cam là:

\(170 : 5  × 1 = 34\) (cây)

Số cây dứa là: 

\(34 + 170 = 204\) (cây)

Xem thêm: truyên ngôn tình quân nhân

            Đáp số: Cây cam: \(34\) cây; 

                        Cây dứa: \(204\) cây.

        Loigiaihay.com