toán lớp 4 trang 163

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới mẻ khá đầy đủ những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 163

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a) 2057 × 13                       b) 7368 : 24

   428 × 125                            13498 : 32

   3167 × 204                          285120 : 216

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo gót những quy tắc đang được học tập.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tìm \(x\):

a) 40 \( \times x \) = 1400;                                      b) \( x\) : 13 = 205;

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc: 

- Muốn dò la quá số không biết tớ lấy tích phân tách mang đến quá số đang được biết.

- Muốn dò la số bị phân tách tớ lấy thương nhân với số phân tách.

Lời giải chi tiết:

a) 40 × \( x \) = 1400                b)  \( x\) : 13 = 205

    \( x\) = 1400 : 40                      \( x\) = 205 × 13

    \( x\) = 35                                 \( x\) = 2665

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết chữ hoặc số phù hợp nhập vị trí chấm:

a × b = ... × a                                              a : ... = a

(a × b) × c = a × (b × ...)                              ... : a = 1 (a không giống 0)

a × 1 = ... × a = ...                                        ... : a = 0 (a không giống 0)

a × (b + c ) = a × b + a × ...

Phương pháp giải:

Áp dụng lí thuyết về luật lệ nhân, luật lệ phân tách những số đương nhiên.

Lời giải chi tiết:

a × b = b × a                                                  a : 1 = a

(a × b) × c = a × (b × c)                                   a : a = 1 (a không giống 0)

Xem thêm: trường tiểu học cầu xáng

a × 1 = 1 × a = a                                            0 : a = 0 (a không giống 0)

a × (b + c ) = a × b + a × c

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Điền vết phù hợp (>; <; =) nhập vị trí chấm 

13500 ... 135 × 100                                    257 ... 8762 × 0

26 × 11 ... 280                                           320 : (16 × 2) ... 320 : 16 : 2

1600 : 10 ... 1006                                       15 × 8 × 37... 37 × 15 × 8

Phương pháp giải:

Tính độ quý hiếm biểu thức ở nhị vế rồi đối chiếu thành phẩm cùng nhau.

Lời giải chi tiết:

+) 135 × 100 = 13500. Mà 13500 = 13500

    Vậy 13500 = 135 × 100

+) 26 × 11 = 286. Mà 286 > 280.

    Vậy 26 × 11 > 280

+) 1600 : 10 = 160. Mà 160 < 1006.

    Vậy 1600 : 10 < 1006

+) 8762 × 0 = 0.

    Vậy 257 > 8762 × 0

+) 320 : (16 × 2) = 320 : 32 = 10;       320 : 16 : 2 = đôi mươi : 2 = 10

   Vậy 320 : (16 × 2) = 320 : 16 : 2

+)  15 × 8 × 37 =  37 × 15 × 8 (áp dụng đặc thù phó hoán)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Một xe hơi cứ lên đường 12km thì chi không còn 1 \(l\) xăng, giá bán chi phí 1 \(l\) xăng là 7500 đồng. Tính số chi phí cần mua sắm xăng nhằm xe hơi cơ lên đường được quãng đàng lâu năm 180km.

Phương pháp giải:

- Tính số lít xăng cần mua về để lên đường được quãng đàng lâu năm 180km tớ lấy 180km phân tách mang đến quãng lối đi được khi sử dụng 1 lít xăng.

- Tính số chi phí mua sắm xăng tớ lấy giá bán chi phí của một lít xăng nhân với số lít xăng cần mua sắm.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

12 km: 1 lít xăng

1 lít xăng: 7500 đồng

180 km: ... đồng?

Bài giải

Số lít xăng tiêu tốn Lúc xe hơi lên đường quãng đàng lâu năm 180km là:

               180 : 12 = 15 (\(l\))

Số chi phí cần mua sắm xăng là:

Xem thêm: hình xăm tứ đại thiên vương

               7500 × 15 = 112500 (đồng)

                                Đáp số: 112500 đồng.

Loigiaihay.com