toán lớp 4 trang 64

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới mẻ vừa đủ những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 64

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Đọc :   32dm;          911dm;         1952dm;         492 000dm2

Phương pháp giải:

Để gọi số đo diện tích S tao gọi số trước tiếp sau đó gọi thương hiệu của kí hiệu đơn vị chức năng đo diện tích S cơ.

Lời giải chi tiết:

32dm2 đọc là: Ba mươi nhì đề-xi-mét vuông ;

911dmđọc là: Chín trăm mươi một đề-xi-mét vuông ;

1952dm2 đọc là: Một ngàn chín trăm năm mươi nhì đề-xi-mét vuông ;

492 000dm2 đọc là: Bốn trăm chín mươi nhì ngàn đề-xi-mét vuông.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết theo đuổi kiểu :

Đọc

Viết

 Một trăm linh nhì đề-xi-mét vuông                            

102dm2

 Tám trăm mươi nhì đề-xi-mét vuông                          

Một ngàn chín trăm sáu mươi chín đề-xi-mét vuông  

Hai ngàn tám trăm mươi nhì đề-xi-mét vuông           

Phương pháp giải:

Để ghi chép số đo diện tích S tao ghi chép số trước tiếp sau đó ghi kí hiệu đơn vị chức năng đo diện tích S cơ.

Lời giải chi tiết:

Đọc

Viết

Một trăm linh nhì đề-xi-mét vuông

102dm2

Tám trăm mươi nhì đề-xi-mét vuông

812dm2

Một ngàn chín trăm sáu mươi chín đề-xi-mét vuông

1969dm2

Hai ngàn tám trăm mươi nhì đề-xi-mét vuông

2812dm2

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: yêu anh ta thế cơ mà

Viết số phù hợp vô khu vực chấm:

1dm2 = … cm2                 48dm2 = … cm2             1997dm2 = … cm2

100cm2 = … dm2         2000cm2 = … dm2              9900cm2 = … dm2

Phương pháp giải:

Dựa vô cơ hội gửi đổi: 1dm2  = 100cm2.

Lời giải chi tiết:

1dm2 = 100cm2          48dm2 = 4800cm2            1997dm2 = 199700cm2

100cm2 = 1dm2          2000cm2 = 20dm2            9900cm2 = 99dm2

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Điền vệt \(>, \;<,\; =\) vô khu vực chấm: 

\(210cm^2 \;...\; 2dm^2\; 10cm^2 \)                       \(1954cm^2 \;...\; 19dm^2\; 50cm^2 \)

\(6dm^2\; 3cm^2  \;...\;603cm^2  \)                       \(2001cm^2 \;...\; 20dm^2\; 10cm^2 \)

Phương pháp giải:

Đổi 2 vế về và một đơn vị chức năng đo rồi đối chiếu thành quả. 

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Đúng ghi Đ, sai ghi S :

a) Hình vuông và hình chữ nhật với diện tích S cân nhau.

b) Diện tích hình vuông vắn và diện tích S hình chữ nhật ko cân nhau.

c) Hình vuông với diện tích S to hơn diện tích S hình chữ nhật.

d) Hình chữ nhật với diện tích S bé nhiều hơn diện tích S hình vuông vắn.

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

       Diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng; 

       Diện tích hình vuông  = cạnh × cạnh.

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình chữ nhật là:

            \( 20  \times 5 = 100 \;(cm^2) \)

            \(100 cm^2 = 1dm^2 \)

Diện tích hình vuông vắn là:

            \( 1 \times 1 =  1 \;(dm^2)\)

Xem thêm: thieu nien ca hanh tap 5

Vậy diện tích S hình vuông vắn vì chưng diện tích S hình chữ nhật.

Vậy tao với thành quả như sau :

a)  Đ                  b)  S                    c)  S                    d)  S.