toán lớp 5 trang 138

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 138

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) 17 giờ 53 phút + 4 giờ 15 phút;

b) 45 ngày 23 giờ – 24 ngày 17 giờ;

c) 6 giờ 15 phút × 6; 

d) 21 phút 15 giây : 5.

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính bám theo những quy tắc nằm trong, trừ, nhân, phân chia số đo thời hạn.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) (2 giờ một phần hai tiếng + 3h 15 phút) × 3;

    2 tiếng đồng hồ một phần hai tiếng  + 3h 15 phút × 3;

b) (5 giờ đôi mươi phút + 7 giờ 40 phút) : 2;

    5 giờ đôi mươi phút + 7 giờ 40 phút : 2.

Phương pháp giải:

- Ta triển khai tính độ quý hiếm biểu thức như so với những số ngẫu nhiên.

- Khi tính sau từng thành phẩm tớ nên ghi đơn vị chức năng đo ứng.

Lời giải chi tiết:

a) +) (2 giờ một phần hai tiếng + 3h 15 phút) × 3

        =   5 giờ 45 phút  × 3

        =   15 giờ 135 phút (135 phút = 2 tiếng đồng hồ 15 phút)

        =   17 giờ 15 phút 

+) 2 tiếng đồng hồ 30 phút  + 3h 15 phút × 3

    = 2 tiếng đồng hồ một phần hai tiếng + 9h 45 phút

    = 11 giờ 75 phút (75 phút = 1 giờ 15 phút)

    = 12 giờ 15 phút 

b) +) (5 giờ đôi mươi phút + 7 giờ 40 phút) : 2

         = 12 giờ 60 phút : 2

         =  6 giờ 30 phút

+) 5 giờ đôi mươi phút  + 7 giờ 40 phút : 2

    = 5 giờ đôi mươi phút + 3h 50 phút

    = 8 giờ 70 phút   (70 phút = 1 giờ 10 phút)

    = 9h 10 phút

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Khoanh tròn trặn nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng:

Xem thêm: shin se kyung hẹn hò

Hương và Hồng hứa gặp gỡ nhau khi 10 giờ 40 phút sáng sủa. Hương cho tới điểm hẹn khi 10 giờ đôi mươi phút còn Hồng lại cho tới muộn mất mặt 15 phút. Hỏi Hương nên đợi Hồng nhập từng nào lâu?

A. đôi mươi phút                 B. 35 phút                C. 55 phút                   D. 1 giờ đôi mươi phút

Phương pháp giải:

Cách 1 :

- Tính thời gian Hương cho tới sớm rộng lớn đối với giờ hứa.

- Thời gian Hương nên đợi Hồng = thời gian Hương cho tới sớm rộng lớn đối với giờ hứa + thời hạn Hồng cho tới muộn đối với giờ hứa.

Cách 2 :

- Tính thời hạn khi Hồng cho tới điểm hẹn = 10 giờ 40 phút sáng sủa + 15 phút.

- Thời gian Hương nên đợi Hồng = thời gian trá khi Hồng cho tới khu vực hẹn – thời gian trá khi Hương cho tới điểm hẹn.

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Hương cho tới sớm rộng lớn đối với giờ hứa số thời hạn là :

       10 giờ 40 phút – 10 giờ đôi mươi phút = đôi mươi phút

Hương nên đợi Hồng trong số thời hạn là:

                   20 + 15 = 35 phút

                                      Đáp số: 35 phút.

Cách 2: 

Hồng cho tới điểm lúc:

      10 giờ 40 phút + 15 phút = 10 giờ 55 phút

Hương nên đợi Hồng nhập số thời hạn là:

      10 giờ 55 phút – 10 giờ đôi mươi phút = 35 phút

                                       Đáp số: 35 phút.

Chọn đáp án B.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Bạn Lan kiểm tra ngày giờ tàu kể từ ga thủ đô hà nội cút một trong những điểm như sau:

Tính thời hạn tàu cút kể từ ga thủ đô hà nội cho tới những ga Hải Phòng Đất Cảng, Quán Triều, Đồng Đăng, Tỉnh Lào Cai.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

Thời gian trá cút = thời hạn đến – thời hạn xuất phát – thời hạn ngủ (nếu có). 

Lời giải chi tiết:

+) Thời gian trá tàu cút kể từ ga thủ đô hà nội cho tới ga Hải Phòng Đất Cảng là:

     8 giờ 10 phút – 6 giờ 5 phút = 2 tiếng đồng hồ 5 phút

+) Thời gian trá tàu cút kể từ ga thủ đô hà nội cho tới ga Quán Triều là:

      17 giờ 25 phút – 14 giờ đôi mươi phút = 3h 5 phút

+) Thời gian trá tàu cút kể từ ga thủ đô hà nội cho tới ga Đồng Đăng là:

      11 giờ một phần hai tiếng – 5 giờ 45 phút = 5 giờ 45 phút

+) Thời gian trá tàu cút kể từ ga thủ đô hà nội cho tới ga Lào Cai là:

     (24 giờ – 22 giờ) + 6 giờ = 8 giờ

                            Đáp số:  2 tiếng đồng hồ 5 phút;

Xem thêm: xem phim sở kiều truyện phần 2

                                          3h 5 phút;

                                          5 giờ 45 phút;

                                          8 giờ.