trùng sinh chi thương lam

 • Reads 785,862
 • Votes 22,321
 • Parts 106

Ongoing, First published Oct 29, 2018

Bạn đang xem: trùng sinh chi thương lam

Table of contents

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

  Xem thêm: dragon ball super super hero thời gian chiếu

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Sun, Jul 7, 2019

 • Sun, Jul 7, 2019

 • Sun, Jul 7, 2019

 • Sun, Jul 7, 2019

 • Sun, Jul 7, 2019

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Mon, Oct 29, 2018

 • Fri, Feb 22, 2019

 • Fri, Feb 22, 2019

 • Thu, Mar 21, 2019

 • Thu, Mar 21, 2019

 • Thu, Mar 21, 2019

 • Thu, Mar 21, 2019

 • Thu, Mar 21, 2019

 • Thu, Mar 21, 2019

 • Thu, Mar 21, 2019

 • Thu, Mar 21, 2019

 • Thu, Mar 21, 2019

 • Sat, Jul 6, 2019

 • Sat, Jul 6, 2019

 • Wed, Sep 11, 2019

 • Mon, Jun 22, 2020

 • Tue, Sep 8, 2020

 • Tue, Sep 8, 2020

 • Chương 98: Ngoại Truyện Triển Mộ

  Tue, Sep 8, 2020

 • Tue, Sep 8, 2020

 • Tue, Sep 8, 2020

 • Tue, Sep 8, 2020

 • Tue, Sep 8, 2020

 • Tue, Sep 8, 2020

 • Tue, Sep 8, 2020

 • Thu, Apr 15, 2021

  Xem thêm: hoàn khố thế tử phi

 • Thu, Apr 15, 2021

 • Tue, Aug 8, 2023

 • Wed, Aug 9, 2023

TRÙNG SINH CHI THƯƠNG LAM
  
  Trước hôn nhân gia đình, cô yêu thương anh, tuy nhiên anh ko yêu thương cô.
  
  Sau Lúc kết duyên, cô vẫn luôn luôn nỗ lực lấy lòng anh, anh vẫn chấp nê ko yêu thương cô. Lúc còn con trẻ, nhận định rằng chỉ việc bền lòng, mặc dầu tâm địa anh với Fe đá ra sao, cô vẫn hoàn toàn có thể thực hiện anh trở thành êm ả. Thì rời khỏi vẫn chính là cô coi trọng chủ yếu bản thân, nhận xét anh quá thấp.
  
  Triển Mộ - người nam nhi này, ko yêu thương đó là ko yêu thương, mặc dầu cô với quỳ trước mặt mũi anh cầu nài anh, anh cũng ko yêu thương cô. Đạo lí này, sau thời điểm cô bị tiêu diệt mới mẻ hoàn toàn có thể nắm rõ.
  
  Thật lòng trả giá bán tuy nhiên lại thay đổi lấy kết viên chìm ngập trong biển lớn lửa và vô vọng. Cô thua thiệt, cô đầu sản phẩm, nếu mà với cùng một thứ tự, chắc chắn cô ko chấp nhất.
  
  Triển Mộ, thứ tự này em buông tay anh, cũng buông buông tha mang đến chủ yếu bản thân.
  
  
  *
  
  
  Nghe rằng cỗ này khá nặng nề.
  
  Nghe rằng phái nam chủ yếu nuốt luôn luôn tro cốt của phái đẹp chủ yếu.
  
  Nghe rằng phái nam đó là một thằng tra phái nam, vươn lên là thái ko thể cứu giúp rỗi và yêu thương một cô bé bỏng phái đẹp chủ yếu giắt hội hội chứng tự động bế và Hội hội chứng Stockholm* nên nhằm tách mang đến không dễ chịu với phỏng tra phái nam kiếp trước lúc trùng sinh của phái nam chủ yếu, phái đẹp chủ yếu ngốc bị ép buộc tuy nhiên ko phản kháng vì thế hoảng hốt, nài hãy ra bên ngoài, tình thực răn dạy luôn luôn á!
  
  
  (Cả nhì đều trùng sinh tuy nhiên ko nằm trong thể điểm)