tu linh phuc sinh 4

Để đoạt được cảnh giới Tứ Linh Phục Sinh 4 một cơ hội dễ dàng và đơn giản rộng lớn, kính chào quý thân sĩ nằm trong theo dõi dõi chuỗi trách nhiệm phục sinh như sau:

Hình ảnhHướng dẫn
Võ Lâm II Đến Võ Lâm Minh dò la Bách Hiểu Sinh nhận trách nhiệm Phong Vân Kinh Biến.
Võ Lâm II Đến Thiên Âm Thánh Địa (221/212) chi phí khử Tinh Hoa Thiên Dương Giáo và tích lũy Mật Thư Thiên Âm Giáo.
Võ Lâm II Thu thập đầy đủ 10 Mật Thư Thiên Âm Giáo là rất có thể trở lại trả trách nhiệm.
Võ Lâm II

Tiếp tục nhận trách nhiệm Đến Tiền Tuyến. Nhân sĩ cho tới Thủ Đô Hà Nội hội thoại với Hoa Thánh Lạc Phi (223/222).

Bạn đang xem: tu linh phuc sinh 4

Võ Lâm II

Tiếp tục trách nhiệm sang trọng bước Chuẩn Bị Binh Khí, cho tới Biện Kinh dò la gặp gỡ Mạc Đại (177/188).

Võ Lâm II Sau cơ, thân sĩ tiếp tục có được thỉnh cầu cho tới Băng Tâm Động tầng trệt dưới (223/182) nhằm tích lũy Hàn Thiết Trăm Năm.
Võ Lâm II Mang Hàn Thiết Trăm Năm về mang lại Mạc Đại tiếp tục có được Một Lô Binh Khí Dài.
Võ Lâm II
 • Tiếp tục cho tới Thủ Đô Hà Nội (213/215) nhằm dò la gặp gỡ Mạc Nhị. Sau cơ nhận trách nhiệm Đoạt Lại Búa. Đồng thời có được item Mảnh Sắt Mạ Vàng.
Võ Lâm II
 • Đến Lương Sơn Bạc Bẽo (186/194), người sử dụng Mảnh Sắt Mạ Vàng triệu gọi Tên Trộm Tắc Ẩn và chi phí khử hắn tiếp tục có được Búa Của Mạc Nhị.
Võ Lâm II Mang búa về kí thác mang lại Mạc Nhị tiếp tục có được Một Lô Binh Khí Ngắn.
Võ Lâm II
 • Tiếp tục sang trọng Tương Dương (167/183) nhằm gặp gỡ Mạc Tam. Nhận được Một Lô Kỳ Môn Binh Khí.
Võ Lâm II Mang 3 cỗ Binh Khí vừa vặn có được về kí thác mang lại Hoa Thánh Lạc Phi và tiếp tục có được trách nhiệm Mượn Lương Thảo.
Võ Lâm II Theo trách nhiệm, cho tới hội thoại với Thái Thú Thủ Đô Hà Nội (223/217) và nối tiếp nhận trách nhiệm Điều Tra Hiện Trường.
Võ Lâm II Nhiệm vụ đòi hỏi cho tới Hạnh Hoa Thôn dò la Xa Phu Xe Vận Lương (171/185).
Võ Lâm II
 • Sau Lúc hội thoại, cho tới Biện Kinh dò la gặp gỡ Vân Du Đạo Nhân (168/187). Sau cơ có được trách nhiệm Được Pháp Khí.
Võ Lâm II Mua 1 Kính Chiếu Yêu ở Vân Du Đạo Nhân. Nhận trách nhiệm Diệt tàn ác Quỷ. Đến Giang Tân Thôn 181/178 nhằm dò la khử Vua tàn ác Quỷ.
Võ Lâm II Sau Lúc chi phí khử tiếp tục có được Khăn Tay Của Vua tàn ác Quỷ.
Võ Lâm II
 • Mang Khăn Tay và Kính Chiếu Yêu về kí thác mang lại Thái Thú Thủ Đô Hà Nội nhằm nhận item Lương Thảo Vật Tư.
Võ Lâm II Tiếp tục sang trọng Biện Kinh dò la Binh Sở Thị Lang (195/177).
Võ Lâm II
 • Sau cơ dò la gặp gỡ Triệu Phổ. Nhận trách nhiệm Thử Thách Của Thừa Tướng kể từ Triệu Phổ.
Võ Lâm II
 • Vào phó bạn dạng Lương Sơn Bạc Bẽo, chi phí khử monster Quan Thắng sẽ sở hữu được tỷ trọng nhận về item Thư Đầu Hàng.
Võ Lâm II
 • Mang Thư Đầu Hàng về mang lại Triệu Phổ tiếp tục có được Công Văn Điều Lương Thực.
Võ Lâm II Mang công văn cho tới trình mang lại Binh Sở Thị Lang, ông tao tiếp tục kí thác Lương Thảo Vật Tư. Sau cơ cho tới Tương Dương dò la gặp gỡ Tống Binh (190/187).
Võ Lâm II Sau cơ, Tống Binh tiếp tục chào thân sĩ người sử dụng 3 Tửu Bôi và nối tiếp kí thác mang lại thân sĩ Lương Thảo Vật Tư không giống. Mang toàn bộ item Lương Thảo Vật Tư về kí thác mang lại Hoa Thánh Lạc Phi nhằm nhận tiếp trách nhiệm Nhận Vật Tư Văn Sức.
Võ Lâm II Quay về Võ Lâm Minh gặp gỡ Trưởng Lão Bách Hiểu Sinh và nhận trách nhiệm Thư Điều Động Vật Tư.
Võ Lâm II Nhân vật cần thiết hoàn thiện chuỗi trách nhiệm Văn Sức mới mẻ rất có thể có được item Thư Điều Động Vật Tư.
Võ Lâm II Mang Thư Điều Động Vật Tư về kí thác mang lại Trưởng Lão Bách Hiểu Sinh. Sau này sẽ có được Vật Tư Hoa Văn.
Võ Lâm II Nhân vật đem Vật Tư Hoa Văn về mang lại Hoa Thánh Lạc Phi và nối tiếp sang trọng bước dò la hiểu Lập Trường Của Minh Giáo.
Võ Lâm II Đến Minh Giáo 181/188 hội thoại với giáo căn nhà Phương Lạp.
Võ Lâm II Nhận trách nhiệm Thử Thách Của Giáo Chủ, cho tới Quang Minh Đỉnh chi phí khử 50 Gian Tế Minh Giáo và 50 Phản Đồ Minh Giáo.
Võ Lâm II

Sau Lúc hoàn thiện, về bên phục mệnh với Phương Lạp và được đòi hỏi cho tới gặp gỡ trưởng lão Hầu Đôn.

Đối thoại với Hầu Đôn và Phương Lạp đợt nữa, tiếp sau đó trở lại hồi báo Hoa Thánh Lạc Phi và nhận tiếp trách nhiệm Hỏa Thần Chúc Dung.

Võ Lâm II Nhiệm vụ đòi hỏi nhập cuộc phó bạn dạng Kiếm Đãng Yến Vân, chi phí khử Hỏa Thần Chúc Dung nhằm đoạt lấy U Hỏa Trụy.
Võ Lâm II

Mang U Hỏa Trụy về kí thác mang lại Hoa Thánh Lạc Phi, ông tao nối tiếp kí thác cho mình trách nhiệm Thuấn Thần Dạ Oanh.

Vào phó bạn dạng Kiếm Đãng Yến Vân ải 2 nhằm chi phí khử Thuấn Thần Dạ Oanh và đoạt lấy Bích Thủy Châu.

Xem thêm: toán lớp 5 trang 171

Võ Lâm II

Trở về kí thác mang lại Hoa Thánh Lạc Phi và nhận tiếp trách nhiệm Niết Án Thư Tôn Giả.

Tiếp tục vô Kiếm Đãng Yến Vân ải 3 và chi phí khử Niết Án Thư Tôn Giả Tô Y Y nhằm đoạt lấy Thiên Huyễn Thổ.

Võ Lâm II

Mang Thiên Huyễn Thổ về mang lại Hoa Thánh Lạc Phi và nhận tiếp trách nhiệm Vô Lượng Minh Vương.

Vào Kiếm Đãng Yến Vân ải 4, chi phí khử Vô Lượng Minh Vương và đoạt lấy Huyền Trọng Kim.

Xem thêm: lên đồ lucian tốc chiến

Võ Lâm II

Mang Huyền Trọng Kim về mang lại Hoa Thánh Lạc Phi và nhận trách nhiệm ở đầu cuối Thiên Âm Rút Lui.

Tham chiến ải 5 của phó bạn dạng Kiếm Đãng Yến Vân, chi phí khử Hồng chặn Giáo Chủ nhằm đoạt lấy Huyết Mộc chặn.

Võ Lâm II Cuối nằm trong, đem Huyết Mộc chặn về mang lại Hoa Thánh Lạc Phi, ông tao tiếp tục kí thác mang lại thân sĩ Thư Tiến Cử Phục Sinh 4.

Lưu ý

 • Người đùa rất có thể bỏ lỡ những trách nhiệm Lúc tiêu tốn những item chắc chắn như sau:
 • Bỏ qua loa trách nhiệm Phong Vân Kinh Biến: Tiêu hao 6 Thiên Kiêu Lệnh.
 • Bỏ qua loa trách nhiệm Đoạt Lại Búa: Tiêu hao 14 Thiên Kiêu Lệnh.
 • Bỏ qua loa trách nhiệm Diệt tàn ác Quỷ: Tiêu hao 2 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Bỏ qua loa trách nhiệm Thử Thách Của Thừa Tướng: Tiêu hao 1 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Bỏ qua loa trách nhiệm Thư Điều Động Vật Tư: Tiêu hao 3 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Bỏ qua loa trách nhiệm Thử Thách Của Giáo Chủ: Tiêu hao 9 Thiên Kiêu Lệnh.
 • Bỏ qua loa trách nhiệm Hỏa Thần Chúc Dung: Tiêu hao 9 Thiên Kiêu Lệnh.
 • Bỏ qua loa trách nhiệm Thuấn Thần Dạ Oanh: Tiêu hao 18 Thiên Kiêu Lệnh.
 • Bỏ qua loa trách nhiệm Niết Án Thư Tôn Giả: Tiêu hao 28 Thiên Kiêu Lệnh.
 • Bỏ qua loa trách nhiệm Vô Lượng Minh Vương: Tiêu hao 1 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Bỏ qua loa trách nhiệm Thiên Âm Rút Lui: Tiêu hao 2 Thiên Môn Kim Lệnh.