xuyên thành tiểu tình nhân của tổng tài hệ phản diện

Tác Giả: Lâm Áng Tư

Thể Loại: Hiện đại, ngôi nhà thụ, giới vui chơi giải trí, xuyên sách, sủng văn, thanh thủy văn, hào môn thế gia

Bạn đang xem: xuyên thành tiểu tình nhân của tổng tài hệ phản diện

CP Chính: Sở Thành x Quý Khinh Chu

Tình Trạng: Hoàn trở nên (167 chương + 46 chương nước ngoài truyện)

Tình Trạng Edit: Hoàn trở nên (167 chương + 7 chương nước ngoài truyện)

Nguồn Raw: Kho tàng đam mỹ

Editor: Soo

Đọc truyện nhằm vui chơi giải trí và tận thưởng sự sung sướng, nếu lúc hiểu các bạn ko cảm biến được những điều bên trên xin xỏ hãy nghỉ chân sớm!

Truyện được dịch và chỉnh sửa chưa tồn tại sự đồng ý của người sáng tác và với mục tiêu phi lợi nhuận!!! Vui lòng ko mang theo điểm không giống và ko ăn bên trên đầu bên trên cổ tác giả! 🙂

(từ ngày 26/4/2021 ~ 4/9/2022)

=*=*=*=*=*=*=

Chương 1

Chương 2 – Chương 3

Chương 4 – Chương 5 – Chương 6

Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10

Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương 15

Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19 – Chương 20

Chương 21 – Chương 22 – Chương 23 – Chương 24

Chương 25 – Chương 26 – Chương 27

Chương 28 – Chương 29

Chương 30

=*=*=*=*=*=*=

Chương 31

Chương 32 – Chương 33

Chương 34 – Chương 35 – Chương 36

Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương 40

Chương 41 – Chương 42 – Chương 43 – Chương 44 – Chương 45

Chương 46 – Chương 47 – Chương 48 – Chương 49 – Chương 50

Chương 51 – Chương 52 – Chương 53 – Chương 54

Chương 55 – Chương 56 – Chương 57

Chương 58 – Chương 59

Chương 60

=*=*=*=*=*=*=

Chương 61

Chương 62 – Chương 63

Chương 64 – Chương 65 – Chương 66

Chương 67 – Chương 68 – Chương 69 – Chương 70

Chương 71 – Chương 72 – Chương 73 – Chương 74 – Chương 75

Chương 76 – Chương 77 – Chương 78 – Chương 79 – Chương 80

Chương 81 – Chương 82 – Chương 83 – Chương 84

Chương 85 – Chương 86 – Chương 87

Xem thêm: em là kẻ đáng thương

Chương 88 – Chương 89

Chương 90

=*=*=*=*=*=*=

Chương 91

Chương 92 – Chương 93

Chương 94 – Chương 95 – Chương 96

Chương 97 – Chương 98 – Chương 99 – Chương 100

Chương 101 – Chương 102 – Chương 103 – Chương 104 – Chương 105

Chương 106 – Chương 107 – Chương 108 – Chương 109 – Chương 110

Chương 111 – Chương 112 – Chương 113 – Chương 114

Chương 115 – Chương 116 – Chương 117

Chương 118 – Chương 119

Chương 120

=*=*=*=*=*=*=

Chương 121

Chương 122 – Chương 123

Chương 124 – Chương 125 – Chương 126

Chương 127 – Chương 128 – Chương 129 – Chương 130

Chương 131 – Chương 132 – Chương 133 – Chương 134 – Chương 135

Chương 136 – Chương 137 – Chương 138 – Chương 139 – Chương 140

Chương 141 – Chương 142 – Chương 143 – Chương 144

Chương 145 – Chương 146 – Chương 147

Chương 148 – Chương 149

Chương 150

=*=*=*=*=*=*=

Chương 151

Chương 152 – Chương 153

Chương 154 – Chương 155 – Chương 156

Chương 157 – Chương 158 – Chương 159 – Chương 160

Chương 161 – Chương 162 – Chương 163 – Chương 164 – Chương 165

Chương 166 – Chương 167 – Chương 168 – Chương 169 – Chương 170

Chương 171 – Chương 172 – Chương 173 – Chương 174

=*=*= END =*=*=

Vui lòng ko share pass public, pass rất dễ dàng, đem hiểu truyện là tiếp tục biết đáp án. Từ giờ tôi cũng sẽ không còn rep ngẫu nhiên thắc mắc này tương quan cho tới pass nữa cho dù là inb private. Cảm ơn ạ!

Chương 111-116: Vào tối ngày lễ noel, Quý Khinh Chu đang được tương khắc trái ngược táo bình an trở nên hình hoa gì? (9 chữ ko hoa ko vết ko cách)

Chương 120-121: Tên tập phim thứ nhất Quý Khinh Chu đóng góp là gì? (13 chữ ko hoa ko vết ko cách)

Chương 125-128: Sở Thành đã nhận được thao diễn anh hùng thương hiệu gì? (15 chữ ko hoa ko vết ko cách)

Xem thêm: ảnh chill hoa lấp lánh

Chương 134-139: Tên doanh nghiệp của Sở Thành là gì? (9 chữ ko vết ko cách)

Chương 144-153: Tên couple của Sở Thành và Quý Khinh Chu là gì? (7 chữ ko hoa ko vết ko cách)

Chương 159- hết: Tên tập phim Quý Khinh Chu đóng góp với Liên Cảnh Hành là gì? (8 chữ ko vết ko cách)