anh ấy chưa từng rơi xuống

Bài hiểu ngày hôm nay

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Bạn đang xem: anh ấy chưa từng rơi xuống

lễ trọng

Tin Mừng - kiệu lá   (Mc 11,1-10) 

Chúc tụng Đấng ngự cho tới nhân danh Đức Chúa.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo đuổi thánh Mác-cô.

1 Mấy ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su và những môn đệ lại gần trở thành Giê-ru-sa-lem, sát sóc Bết-pha-ghê và Bê-ta-ni-a, mặt mày triền núi Ô-liu. Bấy giờ, Người sai nhì môn đệ 2 và bảo : “Các anh cút vô sóc trước mặt mày cơ. Tới điểm, tiếp tục thấy tức thì một con cái lừa con cái không có ai cỡi lúc nào, đang được cột sẵn cơ. Các anh toá chão đi ra và lấy nó về trên đây. 3 Nếu sở hữu ai bảo : ‘Tại sao những anh thực hiện vì vậy ?’, thì cứ rằng là Chúa người sử dụng nó và Người tiếp tục gởi lại trên đây tức thì.” 4 Các ông đi ra cút và thấy một con cái lừa con cái cột ngoài cửa ngõ ngõ, tức thì mặt mày đàng. Các ông ngay tắp lự toá chão lừa đi ra. 5 Mấy người đứng cơ rằng với những ông : “Các anh toá con cái lừa đi ra làm những gì vậy ?” 6 Hai ông vấn đáp như Đức Giê-su đang được dặn dò. Và bọn họ nhằm khoác những ông. 7 Hai ông lấy con cái lừa về mang đến Đức Giê-su, lấy áo choàng của tôi trải lên sườn lưng nó, và Đức Giê-su cỡi lên. 8 Nhiều người cũng lấy áo choàng trải xuống mặt mày đàng, một vài không giống lại chặt nhành chặt lá ngoài đồng nhưng mà rải. 9 Người cút trước, kẻ theo đuổi sau, reo hò vang dậy : “Hoan hô ! Chúc tụng Đấng ngự cho tới nhân danh Đức Chúa ! 10 Chúc tụng triều đại đang được cho tới, triều đại vua Đa-vít, tổ phụ tất cả chúng ta. Hoan hô bên trên những tầng trời !”

Bài hiểu 1        Is 50,4-7

Tôi dường như không phủ mặt mày Khi bị nhiếc mắng phỉ nhổ, tôi biết bản thân sẽ không còn nên mắc cỡ thùng.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

4Đức Chúa là Chúa Thượng
đang được mang đến tôi rằng năng như 1 người môn đệ,
nhằm tôi biết lựa điều giúp đỡ ai rời rã kiệt mức độ.
Sáng sáng sủa Người thức tỉnh, Người thức tỉnh tôi
nhằm tôi lắng tai nghe như 1 người môn đệ.
5Đức Chúa là Chúa Thượng đang được cởi tai tôi,
còn tôi, tôi ko chống lại, cũng chẳng tháo dỡ tháo lui.
6Tôi đã mang sườn lưng cho những người tao tiến công đòn,
giơ má cho những người tao lắc râu.
Tôi dường như không phủ mặt mày Khi bị nhiếc mắng phỉ nhổ.
7Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi,
vì vậy, tôi dường như không hổ mắc cỡ,
vì vậy, tôi trơ mặt mày đi ra như đá.
Tôi biết bản thân sẽ không còn nên mắc cỡ thùng.

Đáp ca            Tv 21,7-9.17-18.19-20.23.24 (Đ. c.2a)

Đ.Lạy Chúa con cái thờ, muôn lễ Chúa,
Ngài nỡ lòng ruồng vứt con cái sao ?

7Thân thâm thúy bọ chứ người đâu nên,
con cái bị đời mắng chửi dể duôi.
8Thấy con cái ai ai cũng cười chê,
nhấp lên xuống đầu bĩu mỏ buông điều mai mỉa :
9“Nó cậy Chúa, khoác Người cứu vãn nó !
Người sở hữu thương, giải gỡ đi nhé !”

Đ.Lạy Chúa con cái thờ, muôn lễ Chúa,
Ngài nỡ lòng ruồng vứt con cái sao ?

17Cả bọn chó vô ngoài vây bủa,
bọn chúng đâm con cái thủng cả tay chân,
18xương con cái kiểm điểm được vắn lâu năm,
bọn chúng đem cặp đôi mắt cứ hoài ngó coi.

Đ.Lạy Chúa con cái thờ, muôn lễ Chúa,
Ngài nỡ lòng ruồng vứt con cái sao ?

19Áo khoác ngoài bọn chúng lấy phân tách chác,
còn áo vô cũng bắt thăm hỏi luôn luôn.
20Chúa là sức khỏe con cái nương,
cứu vãn mau, lễ Chúa, nài chớ đứng xa xăm.

Đ.Lạy Chúa con cái thờ, muôn lễ Chúa,
Ngài nỡ lòng ruồng vứt con cái sao ?

23Con nguyện tiếp tục loan truyền danh Chúa
mang đến bằng hữu toàn bộ được hoặc,
và vô đại hội dân Ngài,
con cái nài dưng tiến bộ một bài bác khen thưởng.

Đ.Lạy Chúa con cái thờ, muôn lễ Chúa,
Ngài nỡ lòng ruồng vứt con cái sao ?

24Hỡi những ai kính kinh hồn Đức Chúa, hãy ca tụng Người cút !
Hỡi toàn thể nòi giống Gia-cóp, này hãy tôn vinh Người !
Dòng dõi Ít-ra-en toàn bộ, này một dạ khiếp oai vệ !

Đ.Lạy Chúa con cái thờ, muôn lễ Chúa,
Ngài nỡ lòng ruồng vứt con cái sao ?

Bài hiểu 2        Pl 2,6-11

Đức Ki-tô đang được tự động khiêm tự động hạ, nên Thiên Chúa đang được siêu tôn Người.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông vật gửi tín hữu Phi-líp-phê.

6Đức Giê-su Ki-tô
vốn là Thiên Chúa
nhưng mà ko suy nghĩ nên nhất quyết duy trì
vị thế ngang sản phẩm với Thiên Chúa,
7nhưng đang được trọn vẹn trút bỏ vứt vinh quang
khoác lấy thân thiết bầy tớ,
trở thành như là phàm nhân
sinh sống như người trần thế.
8Người lại còn hạ bản thân,
vâng điều cho tới nỗi hài lòng Chịu đựng bị tiêu diệt,
bị tiêu diệt bên trên cây thập tự động.
9Chính vì vậy, Thiên Chúa đang được siêu tôn Người
và tặng ban danh hiệu
trổi vượt lên trước bên trên muôn nghìn thương hiệu.
10Như vậy, Khi vừa phải nghe danh thánh Giê-su,
cả bên trên trời bên dưới đất
và vô điểm địa ngục,
muôn vật nên bái quỳ ;
11và nhằm tôn vinh Thiên Chúa Cha,
từng loại nên cởi mồm tuyên xưng rằng :
“Đức Giê-su Ki-tô là Chúa”.

Tung hô Tin Mừng          Pl 2,8-9

Vì tất cả chúng ta, Đức Ki-tô đang được tự động hạ,

vâng điều cho tới nỗi hài lòng Chịu đựng bị tiêu diệt,

chết bên trên cây thập tự động.

Chính vì vậy, Thiên Chúa đang được siêu tôn Người

và tặng ban danh hiệu

trổi vượt lên trước bên trên muôn nghìn thương hiệu.

Dấu ký hiệu ghi chép tắt :

:

Đức Giê-su

Xem thêm: lại nhớ em rồi đây

nk

:

người kể

m

:

một người

dc

:

dân chúng

Tin Mừng ngày hôm nay

✠Cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su Ki-tô theo đuổi thánh Mác-cô (Mc 14,1 – 15,47 )

14 1 nk Hai ngày trước lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men, những thượng tế và kinh sư bày mưu cơ tính kế tiếp bắt Đức Giê-su nhằm thịt Người ; 2 vì bọn họ rằng : “Đừng thực hiện vô chủ yếu ngày nghỉ lễ, kẻo dân bọn chúng náo động.”

3 nk Lúc cơ, Đức Giê-su đang được ở sóc Bê-ta-ni-a, tận nhà ông Si-môn Cùi. Giữa khi Người người sử dụng bữa, sở hữu một người phụ nữ giới cho tới, đem theo đuổi một bình bạch ngọc đựng dầu thơm sực cam tùng vẹn toàn hóa học loại nhiều tiền. Cô đập đi ra, sập dầu thơm sực bên trên đầu Người. 4 Có vài ba người lấy thực hiện tức tối, rằng cùng nhau : m “Phí dầu thơm sực như vậy nhằm làm những gì ? 5 Dầu cơ hoàn toàn có thể lấy cung cấp lấy bên trên tía trăm quan liêu chi phí nhưng mà phụ vương thí cho những người nghèo khổ.” nk Rồi bọn họ gắt gỏng với cô. 6 Nhưng Đức Giê-su bảo bọn họ : ✠ “Cứ khiến cho cô thực hiện. Sao lại mong muốn sinh sự ? Cô ấy vừa phải thực hiện mang đến tôi một việc nghĩa. 7 Người nghèo khổ thì khi này những ông chẳng sở hữu lân cận bản thân, những ông mong muốn làm phước mang đến bọn họ lúc nào nhưng mà chẳng được ! Còn tôi, những ông chẳng sở hữu mãi đâu ! 8 Điều gì thực hiện được thì cô đã thử : cô đang được lấy dầu thơm sực ướp xác tôi, nhằm sẵn sàng ngày mai táng. 9 Tôi bảo thiệt những ông : Hễ Tin Mừng được loan báo cho tới đâu vào cụ thể từng thiên hạ, thì điểm cơ việc cô vừa phải thực hiện cũng sẽ tiến hành kể lại nhằm ghi nhớ cho tới cô.”

10 nk Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, một người vô Nhóm Mười Hai, cút gặp gỡ những thượng tế nhằm nộp Người mang đến bọn họ. 11 Nghe hắn rằng, bọn họ đặc biệt mừng và hứa mang đến chi phí. Giu-đa ngay tắp lự lần cơ hội nộp Người sao mang đến tiện.

12 nk Ngày loại nhất vô tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế rán Vượt Qua, những môn đệ thưa với Đức Giê-su : m “Thầy mong muốn bọn chúng con cái cút dọn mang đến Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu ?” 13 nk Người sai nhì môn đệ cút, và dặn dò bọn họ : ✠ “Các anh cút vô trở thành, và sẽ có được một người đem vò nước đón gặp gỡ những anh. Cứ theo đuổi người cơ. 14 Người cơ vào trong nhà này, những anh hãy thưa với gia chủ : Thầy nhắn : ‘Thầy tiếp tục ăn lễ Vượt Qua với những môn đệ ở chống này ?’ 15 Và ông ấy tiếp tục chỉ cho những anh một chống thoáng rộng bên trên lầu, và được sẵn sàng sẵn sàng : và ở cơ, những anh hãy dọn tiệc mang đến tất cả chúng ta.” 16 nk Hai môn đệ đi ra cút. Vào cho tới trở thành, những ông thấy từng sự nó như Người đang được rằng. Và những ông dọn tiệc Vượt Qua.

17 nk Chiều cho tới, Đức Giê-su và Nhóm Mười Hai nằm trong cho tới. 18 Đang khi sử dụng bữa, Người rằng : ✠ “Thầy bảo thiệt bằng hữu, sở hữu người vô bằng hữu tiếp tục nộp Thầy, và lại là kẻ đang được nằm trong ăn với Thầy.” 19 nk Các môn đệ đâm đi ra rầu rĩ, và thứu tự căn vặn Người : m “Chẳng lẽ con cái sao ?” 20 nk Người đáp : ✠ “Chính là một trong vô Nhóm Mười Hai trên đây, nhưng mà là kẻ chấm công cộng một đĩa với Thầy. 21 Đã hẳn, Con Người đi ra theo đuổi như điều đang được chép về Người. Nhưng khốn mang đến kẻ này nộp Con Người : thà kẻ cơ chớ sinh đi ra thì rộng lớn !”

22 nk Cũng đang được bữa tiệc, Đức Giê-su thế lấy bánh, dưng điều chúc tụng, rồi bẻ đi ra, trao cho những ông và rằng : ✠ “Anh em hãy thế lấy, đấy là bản thân Thầy.” 23 nk Và Người thế chén rượu, dưng điều tạ ơn, rồi trao cho những ông, và toàn bộ đều nốc chén này. 24 Người bảo những ông : ✠ “Đây là huyết Thầy, huyết Giao Ước, sập đi ra vì như thế muôn người. 25 Thầy bảo thiệt bằng hữu : chẳng lúc nào Thầy còn nốc thành phầm của cây nho nữa, cho tới ngày Thầy nốc loại rượu mới mẻ vô Nước Thiên Chúa.”

26 nk Hát thánh vịnh hoàn thành, Đức Giê-su và những môn đệ đi ra núi Ô-liu. 27 Đức Giê-su rằng với những ông : ✠ “Tất cả bằng hữu tiếp tục vấp váp trượt, vì như thế Kinh Thánh đang được chép : Ta tiếp tục tiến công người chăn rán, và rán tiếp tục tan tác. 28 Nhưng sau thời điểm trỗi dậy, Thầy sẽ tới Ga-li-lê trước bằng hữu.” 29 nk Ông Phê-rô ngay tắp lự thưa : m “Dầu toàn bộ sở hữu vấp váp trượt cút nữa, thì con cái cũng chắc chắn là ko.” 30 nk Đức Giê-su rằng với ông : ✠ “Thầy bảo thiệt anh : ngày hôm nay, nội tối ni, gà còn chưa kịp gáy nhì chuyến, thì chủ yếu anh, anh đang được chối Thầy cho tới tía chuyến.” 31 nk Nhưng ông Phê-rô lại rằng trái khoáy quyết rộng lớn : m “Dầu sở hữu nên bị tiêu diệt với Thầy, con cái cũng ko chối Thầy.” nk Tất cả những môn đệ cũng đều rằng vì vậy.

32 nk Sau cơ, Đức Giê-su và những môn đệ cho tới một thửa khu đất gọi là Ghết-sê-ma-ni. Người rằng với những ông : ✠ “Anh em ngồi lại trên đây, trong những lúc Thầy nguyện cầu.” 33 nk Rồi Người lấy những ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an theo đuổi. Người chính thức cảm nhận thấy hãi hùng xao xuyến. 34 Người rằng với những ông : ✠ “Tâm hồn Thầy buồn cho tới bị tiêu diệt được. Anh em ở lại trên đây nhưng mà canh thức.” 35 nk Người ra đi rộng lớn một chút ít, sấp bản thân xuống khu đất nhưng mà cầu nài cho bản thân ngoài nên qua quýt giờ ấy, nếu như hoàn toàn có thể được. 36 Người rằng : ✠ “Áp-ba, Cha ơi, Cha thực hiện được từng sự, nài chứa chấp chén này xa xăm con cái. Nhưng nài chớ thực hiện điều con cái mong muốn, nhưng mà thực hiện điều Cha mong muốn.” 37 nk Rồi Người quay về, thấy những môn đệ đang được ngủ, ngay tắp lự rằng với ông Phê-rô : ✠ “Si-môn, anh ngủ à ? Anh ko thức nổi một giờ sao ? 38 Anh em hãy canh thức và nguyện cầu kẻo rơi chước cám rủ. Vì niềm tin thì nhiệt huyết, tuy nhiên thân xác lại yếu ớt.” 39 nk Người lại cút nguyện cầu, kêu nài như chuyến trước. 40 Rồi Người quay về, thấy những môn đệ vẫn ngủ, vì như thế đôi mắt bọn họ trĩu nặng. Các ông chẳng biết vấn đáp làm thế nào với Người. 41 Lần loại tía, Người quay về và bảo những ông : ✠ “Lúc này mà còn phải ngủ, còn ngủ sao ? Thôi, đầy đủ rồi. Giờ đang được điểm. Này Con Người bị nộp vô tay phường tội lỗi. 42 Đứng dậy, tao đi nhé ! Kìa kẻ nộp Thầy đang được cho tới !”

43 nk Ngay khi cơ, Khi Người còn đang được rằng, thì Giu-đa, một người vô Nhóm Mười Hai, xuất hiện tại. Cùng cút với hắn, sở hữu một chỗ đông người đem gươm giáo can gộc. Họ được những thượng tế, kinh sư và kỳ mục sai cho tới. 44 Kẻ nộp Đức Giê-su đang được mang đến bọn họ một mật hiệu, hắn dặn dò rằng : m “Tôi thơm ai thì đó là người cơ. Các anh bắt lấy và điệu cút mang đến cẩn trọng.” 45 nk Vừa cho tới, Giu-đa tiến bộ lại sát Người và rằng : m “Thưa Thầy !”, nk rồi thơm Người. 46 Họ ngay tắp lự tra tay bắt Người. 47 Nhưng một trong mỗi kẻ đang được xuất hiện bên trên cơ tuốt gươm đi ra, chém nên thương hiệu nô lệ của thượng tế, thực hiện nó đứt tai.

48 nk Đức Giê-su rằng với bọn họ : ✠ “Tôi là một trong thương hiệu cướp sao nhưng mà những ông lấy gươm giáo can gộc cho tới bắt ? 49 Ngày ngày, tôi vẫn ở trong số những ông, vẫn giảng dạy dỗ ở Đền Thờ, nhưng mà những ông ko bắt. Nhưng thế này là nhằm điều Sách Thánh được ứng nghiệm.” 50 nk Bấy giờ những môn đệ vứt Người nhưng mà chạy trốn không còn. 51 Trong Khi cơ sở hữu một cậu thanh niên theo đuổi Người, bản thân khoác vỏn vẹn một tấm vải vóc tua. Họ túm lấy anh. 52 Anh ngay tắp lự trút bỏ tấm vải vóc lại, vứt chạy trần truồng.

53 nk Họ điệu Đức Giê-su cho tới vị thượng tế. Các thượng tế, kỳ mục và kinh sư tề tựu nhộn nhịp đầy đủ. 54 Ông Phê-rô theo đuổi Người xa xăm xa xăm, vô tận bên phía trong dinh thự thượng tế, và ngồi sưởi mặt mày gò lửa với đám nằm trong hạ.

55 nk Bấy giờ những thượng tế và toàn thể Thượng Hội Đồng lần điều bệnh cáo buộc Đức Giê-su nhằm lên án xử quyết, tuy nhiên bọn họ lần ko đi ra, 56 vì tuy rằng có tương đối nhiều kẻ đem bệnh lừa lọc cáo giác Người, tuy nhiên những bệnh ấy lại ko đồng bộ cùng nhau. 57 Có vài ba kẻ đứng lên cáo lừa lọc Người rằng : 58 m “Chúng tôi sở hữu nghe ông ấy rằng : Tôi tiếp tục đập Đền Thờ này bởi tay người phàm kiến tạo, và nội tía ngày, tôi sẽ xây dựng một Đền Thờ không giống, ko nên bởi tay người phàm !” 59 nk Nhưng tức thì về điểm đó, bệnh của mình cũng ko đồng bộ cùng nhau.

60 nk Bấy giờ vị thượng tế đứng lên thân thiết hội đồng căn vặn Đức Giê-su : m “Ông ko rằng lại được một điều sao ? Mấy người này cáo giác ông gì cơ ?” 61 nk Nhưng Đức Giê-su vẫn thực hiện thinh, ko đáp một giờ. Vị thượng tế lại căn vặn Người : m “Ông liệu có phải là Đấng Ki-tô, Con của Đấng Đáng Chúc Tụng ko ?” 62 nk Đức Giê-su vấn đáp : ✠ “Phải, chủ yếu thế. Rồi những ông tiếp tục thấy Con Người ngự mặt mày hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá chỉ mây trời nhưng mà cho tới.” 63 nk Vị thượng tế ngay tắp lự xé áo bản thân đi ra và rằng : m “Chúng tao cần thiết gì nhân bệnh nữa ? 64 Quý vị vừa phải nghe hắn rằng phạm cho tới Thiên Chúa, khách hàng suy nghĩ sao ?” nk Tất cả đều phán quyết Người xứng đáng bị tiêu diệt.

65 nk Thế là một vài chính thức khạc nhổ vô Người, bịt mặt mày Người lại, vừa phải tiến công đấm Người vừa phải rằng : m “Hãy rằng tiên tri cút !” nk Và đám nằm trong hạ tát Người túi vết mờ do bụi.

66 nk Ông Phê-rô đang được ở bên dưới sảnh, sở hữu một người tớ gái của thượng tế tiếp cận ; 67 thấy ông ngồi sưởi, cô tao nhìn ông chòng chọc nhưng mà rằng : m “Cả bác bỏ nữa, bác bỏ đã và đang ở với cái ông người Na-da-rét, ông Giê-su cơ chứ gì !” 68 nk Ông ngay tắp lự chối : m “Tôi chẳng biết, chẳng hiểu cô mong muốn rằng gì !” nk Rồi ông loại bỏ đi đi ra phía chi phí sảnh. Bấy giờ phổ biến gà gáy. 69 Người tớ gái thấy ông, lại chính thức rằng với những người dân đứng cơ : m “Bác này cũng nằm trong bọn bọn chúng đấy.” 70 nk Nhưng ông Phê-rô lại chối. Một lát sau, những người dân đứng này lại rằng với ông : m “Đúng là bác bỏ nằm trong bọn bọn chúng, vì như thế bác bỏ cũng chính là người Ga-li-lê !” 71 nk Nhưng ông Phê-rô ngay tắp lự thốt lên những điều độc địa và thề nguyền rằng : m “Tôi thề nguyền là không tồn tại biết người những ông rằng cơ !” 72 nk Ngay khi cơ, gà gáy chuyến loại nhì. Ông Phê-rô sực ghi nhớ điều Đức Giê-su đang được rằng với bản thân : “Gà còn chưa kịp gáy nhì chuyến, thì anh đang được chối Thầy cho tới tía chuyến.” Thế là ông oà lên khóc.

15 1 nk Vừa tảng sáng sủa, những thượng tế đang được họp bàn với những kỳ mục và kinh sư, tức là toàn thể Thượng Hội Đồng. Sau cơ, bọn họ trói Đức Giê-su lại và giải cút nộp mang đến ông Phi-la-tô.

2 nk Ông Phi-la-tô căn vặn Người : m “Ông là vua dân Do-thái sao ?” nk Người vấn đáp : ✠ “Đúng như ngài rằng cơ.” 3 nk Các thượng tế cáo giác Người nhiều tội, 4 nên ông Phi-la-tô lại căn vặn Người : m “Ông ko vấn đáp gì sao ? Nghe tề, bọn họ cáo giác ông biết từng nào tội !” 5 nk Nhưng Đức Giê-su ko vấn đáp gì nữa, khiến cho ông Phi-la-tô nên kinh ngạc.

6 nk Vào từng thời điểm lễ rộng lớn, ông thông thường phóng quí mang đến dân một người tù, tuỳ ý bọn họ nài. 7 Khi ấy sở hữu một người thương hiệu là Ba-ra-ba, hiện giờ đang bị giam cầm với những thương hiệu phiến loàn đang được thịt người vô một vụ nổi dậy. 8 Đám nhộn nhịp kéo nhau lên đòi hỏi tổng trấn ban đại xá như thông thường lệ. 9 Đáp điều bọn họ đòi hỏi, ông Phi-la-tô căn vặn : m “Các ông cũng muốn tao phóng quí vua dân Do-thái cho những ông ko ?” 10 nk Bởi ông quá biết chỉ vì như thế ganh tị nhưng mà những thượng tế nộp Người. 11 Nhưng những thượng tế sách động chỗ đông người yêu cầu ông Phi-la-tô phóng quí thương hiệu Ba-ra-ba thì rộng lớn. 12 Ông Phi-la-tô lại căn vặn : m “Vậy tao nên xử thế này với những người nhưng mà những ông gọi là vua dân Do-thái ?” 13 dc Họ la lên : nk “Đóng đinh nó vô thập giá chỉ !” 14 nk Ông Phi-la-tô lại căn vặn : m “Nhưng ông ấy đã thử điều gì lừa lọc ác ?” nk Họ càng la lớn : dc “Đóng đinh nó vô thập giá chỉ !” 15 nk Vì mong muốn chiều lòng chỗ đông người, ông Phi-la-tô phóng quí thương hiệu Ba-ra-ba, truyền tiến công đòn Đức Giê-su, rồi trao Người mang đến bọn họ đóng góp đinh vô thập giá chỉ.

16 nk Lính điệu Đức Giê-su vô bên phía trong công trường thi công, tức là dinh thự tổng trấn, và triệu tập cả cơ group lại. 17 Chúng khoác mang đến Người một tấm áo điều, và kết một vòng tua thực hiện vương vãi miện ném lên đầu Người. 18 Rồi bọn chúng bái xin chào Người : dc “Vạn tuế đức vua dân Do-thái !” 19 nk Chúng lấy cây sậy đập lên đầu Người, khạc nhổ vô Người, và quỳ gối bái lễ. 20 Chế giễu ngán, bọn chúng lột áo điều đi ra, và mang đến Người khoác áo lại như lúc trước. Sau cơ, bọn chúng dẫn Người cút nhằm đóng góp đinh vô thập giá chỉ.

21 nk Lúc ấy, sở hữu một người kể từ miền quê lên, cút ngang thông qua đó, thương hiệu là Si-môn, gốc Ky-rê-nê. Ông là thân thiết phụ nhì ông A-lê-xan-đê và Ru-phô. Chúng bắt ông vác thập giá chỉ hứng Đức Giê-su. 22 Chúng đem Người lên một điểm gọi là Gôn-gô-tha, tức thị Đồi Sọ.

23 nk Chúng trao rượu trộn một dược mang đến Người, tuy nhiên Người ko nốc. 24 Chúng đóng góp đinh Người vô thập giá chỉ, rồi lấy áo Người đi ra bắt thăm hỏi nhưng mà phân tách nhau, coi ai được vật gì. 25 Lúc bọn chúng đóng góp đinh Người là giờ loại tía. 26 Bản án xử tội Người ghi chép rằng : “Vua người Do-thái”. 27 Bên cạnh Người, bọn chúng còn đóng góp đinh nhì thương hiệu cướp, một đứa ở bên phải, một đứa phía trái. [28 Thế là ứng nghiệm điều Kinh Thánh : Người bị liệt vô hạng những thương hiệu phạm pháp.]

29 nk Kẻ qua quýt người lại đều nhục mạ Người, vừa phải nhấp lên xuống đầu vừa phải rằng : m “Ê, mi là người đập Đền Thờ, và nội vô tía ngày xây lại được, 30 có xuất sắc thì xuống ngoài thập giá chỉ nhưng mà cứu vãn bản thân cút !” 31 nk Các thượng tế và kinh sư cũng giễu cợt Người vì vậy, bọn họ rằng cùng nhau : m “Hắn cứu vãn được thiên hạ, nhưng mà chẳng cứu vãn nổi bản thân. 32 Ông Ki-tô vua Ít-ra-en, cứ xuống ngoài thập giá chỉ tức thì giờ đây cút, nhằm tất cả chúng ta thấy và tin tưởng.” nk Cả những thương hiệu nằm trong Chịu đựng đóng góp đinh với Người cũng nhục mạ Người.

33 nk Vào giờ loại sáu, bóng tối chứa đựng từng mặt mày khu đất mãi cho tới giờ loại chín. 34 Vào giờ loại chín, Đức Giê-su kêu rộng lớn giờ : ✠ “Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma xa-bác-tha-ni !” nk Nghĩa là : ✠ “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con cái, sao Ngài vứt rơi con cái ?” 35 nk Nghe vậy, một vài ba người đứng cơ ngay tắp lự rằng : m “Kìa hắn kêu cứu vãn ông Ê-li-a.” 36 nk Rồi sở hữu kẻ chạy cút lấy một miếng bọt đại dương, ngấm giàn giụa giấm, cắm vào một trong những cây sậy, đem lên mang đến Người nốc nhưng mà rằng : m “Để coi ông Ê-li-a sở hữu cho tới lấy hắn xuống ko.” 37 nk Đức Giê-su lại kêu lên một giờ rộng lớn, rồi tắt thở.

(quỳ gối thinh lặng vô giây lát)

Xem thêm: phim ma đao thần kiếm

38 nk Bức mùng trướng vô Đền Thờ chợt xé đi ra thực hiện nhì kể từ bên trên xuống bên dưới. 39 Viên đại group trưởng đứng đối lập với Đức Giê-su, thấy Người tắt thở vì vậy ngay tắp lự rằng : m “Quả thiệt, người này là Con Thiên Chúa.”

40 nk Nhưng cũng đều có bao nhiêu phụ nữ giới đứng xa xăm xa nhưng mà nhìn, vô cơ sở hữu bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Ma-ri-a u những ông Gia-cô-bê Thứ và Giô-xết, nằm trong bà Sa-lô-mê. 41 Các bà này đã đi được theo đuổi và trợ giúp Đức Giê-su Khi Người còn ở Ga-li-lê. Lại có tương đối nhiều bà không giống đang được cùng theo với Người lên Giê-ru-sa-lem, cũng xuất hiện bên trên cơ.

42 nk Chiều cho tới, vì như thế hôm ấy là ngày áp lễ, tức là ngày hôm trước ngày sa-bát, 43 nên ông Giô-xếp cho tới. Ông là kẻ trở thành A-ri-ma-thê, member sở hữu thế giá chỉ của hội đồng, và cũng chính là người vẫn chờ mong Triều Đại của Thiên Chúa. Ông đang được bạo dạn cho tới gặp gỡ tổng trấn Phi-la-tô nhằm nài thi thể Đức Giê-su. 44 Nghe rằng Người đang được bị tiêu diệt, ông Phi-la-tô lấy thực hiện kinh ngạc, và mang đến yêu cầu viên đại group trưởng cho tới, căn vặn coi Người đang được bị tiêu diệt lâu ko. 45 Sau lúc nghe tới viên sĩ quan liêu cho thấy vụ việc, tổng trấn đang được mang đến ông Giô-xếp lãnh lấy thi thể. 46 Ông này mua sắm một tấm vải vóc tua, hạ xác Đức Giê-su xuống, lấy tấm vải vóc ấy liệm Người lại, lấy đặt điều vô ngôi mộ đang được đục sẵn vô núi đá, rồi vòng tảng đá lấp cửa ngõ mộ. 47 Còn bà Ma-ri-a Mác-đa-la và bà Ma-ri-a u ông Giô-xết, thì nhằm ý nhìn coi địa điểm bọn họ mai táng Người.