bạn là ai trong kimetsu yaiba

Suggestions for you

SUPER

Quiz image

8 Qs

Chữ A
3K plays
1st  

Quiz image

21 Qs

The past simple tense
7.1K plays
5th  

SUPER

Quiz image

30 Qs

phát tiếng động / -ed & -s / es
512 plays
6th -  7th  

Quiz image

20 Qs

CONDITIONAL SENTENCES TYPE 1,2
2.3K plays
8th -  9th  

pencil-icon

Build your own quiz

Browse from millions of quizzes

Image

QUIZ

1st

-

3rd

grade

Fun

65%

accuracy

16

plays

User image

Vy Lam

3 years

Fun

1st -

3rdgrade

Image

user

Vy Lam

16

plays

10 questions

10 questions

Show Answers

See Preview

 • 1. Multiple Choice

  30 seconds

  1 pt

  có bao nhiêu trụ cột nhập lữ đoàn khử quỷ?

  8

  6

  9

  7

 • 2. Multiple Choice

  20 seconds

  1 pt

  họ của shinobu là gì?

  kocho

  tomioka

  obanai

  kamado

 • 3. Fill in the Blank

  1 minute

  1 pt

  thầy dạy dỗ của tanjiro và tomioka là ai?

 • 4. Multiple Choice

  30 seconds

  1 pt

  kanao thông thường làm cái gi khi mong muốn tự động bản thân ra quyết định một việc gì đó

  hỏi người khác

  không thực hiện gì

  Xem thêm: sự trở về của người vợ bị bỏ rơi

  tung đồng xu

  cả 3 ý trên

 • 5. Multiple Choice

  30 seconds

  1 pt

  sin nhật mitsuri là ngày bao nhiêu

  1/3

  1/8

  1/9

  1/6

 • 6. Multiple Choice

  45 seconds

  1 pt

  ai là con cái quỷ đầu tiên

  kibutsuji muzan

  douma

  kokushibo

  yoriichi

 • 7. Fill in the Blank

  1 minute

  1 pt

  Image

  đây là ai

 • 8. Multiple Choice

  45 seconds

  1 pt

  kanae là ai

  là chị của shinobu

  một cựu trụ cột

  một mò mẫm sĩ

  không biết

 • 9. Fill in the Blank

  1 minute

  1 pt

  bông tai tanjiro hoặc treo thương hiệu là gì

 • 10. Poll

  30 seconds

  Ungraded

  nếu cỗ truyện cò nối tiếp thì các bạn sẽ cỗ vũ nó chứ

  có chắc chắn là rồi

  không đời nào

Suggestions for you

SUPER

Quiz image

8 Qs

Chữ A
3K plays
1st  

Quiz image

21 Qs

The past simple tense
7.1K plays
5th  

SUPER

Quiz image

Xem thêm: liêu trai chí dị 4

30 Qs

phát tiếng động / -ed & -s / es
512 plays
6th -  7th  

Quiz image

20 Qs

CONDITIONAL SENTENCES TYPE 1,2
2.3K plays
8th -  9th