cả người đều là bảo

 • Reads 2,892,252
 • Votes 188,189
 • Parts 122

Ongoing, First published Apr 25, 2016

Bạn đang xem: cả người đều là bảo

Table of contents

 • CHƯƠNG 01: "CÔ DÂU" CỦA NGUYÊN SOÁI

  Sat, Jul 14, 2018

 • CHƯƠNG 02: ĐI ĐẾN THỦ ĐÔ TINH

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 03: NGUYÊN SOÁI KHÔNG ĂN CẬU

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 04: NGUYÊN SOÁI BỊ SÀM SỠ

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 05: CÁC NGƯỜI ĐỀU LÀ NGƯỜI TỐT

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 06: DỊ NĂNG CỦA NGUYÊN SOÁI

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 07: ĂN MỘT CỦ NHÂN SÂM TỬ

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 08: BẠN GÁI CŨ CỦA NGUYÊN SOÁI

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 09: HÌNH TƯỢNG TỐT

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 10: CÔNG PHÁP VÀ NGHI NGỜ

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 11: PHỎNG ĐOÁN CỦA NGUYÊN SOÁI

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 12: TRIỆU BẰNG KHANG PHỤC

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 13: QUYỀN SỞ HỮU NGUYÊN SOÁI

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 14: MANH VẬT VÀ LỜI TUYÊN BỐ

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 15: SÁNG TỎ VÀ XỬ LÝ

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 16: NGUYÊN SOÁI PHÒNG LANG

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 17: THUỘC HẠ CỦA NGUYÊN SOÁI

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 18: TIỂU NHÂN SÂM KHÓC NHÈ

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 19: NGUYÊN SOÁI CÓ THỂ ĐI LẠI

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 20: VỎ BAO TỨC NHƯỠNG

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 21: CHÊNH LỆCH CHIỀU CAO

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 22: SƠ HỞ CỦA NHẬM SINH

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 23: ANH KHÔNG ĐƯỢC ĂN TUI

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 24: DỊ NĂNG GIẢ ĐẰNG LÃO

  Tue, Apr 26, 2016

 • Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 26: TIỂU LỤC NHIỆT TÌNH

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 27: THẬT NHIỀU TỨC NHƯỠNG

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 28: TÔI SẼ CỐ GẮNG

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 29: LỄ MỪNG TÂN SINH

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 30: SẮP NỞ HOA RỒI

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 31: YẾN HỘI GẶP TÌNH ĐỊCH

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 32: VỀ CHUYỆN SINH EM BÉ

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 33: DỊ NĂNG HỆ LỰC LƯỢNG

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 34: KHAI HOA CÙNG KẾT QUẢ

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 35: DƯỠNG THAI VÀ GHEN TỊ

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 36: ĐẰNG LÃO BÁI SƯ

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 37: HỌC ĐIỀU KHIỂN CHIẾN HẠM

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 38: ĐẶC KỸ ĐIỀU KHIỂN VIÊN

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 39: ĐẰNG LÃO GIA NHẬP QUÂN ĐOÀN

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 40: LUYỆN DƯỠNG NHAN ĐAN

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 41: NHẬM SINH PHIÊN BẢN CHOCOLATE

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 42: TÁC DỤNG KHÁC CỦA DƯỠNG NHAN ĐAN

  Tue, Apr 26, 2016

 • Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 44: CÙNG ĐI ĐÁNH QUÁI

  Tue, Apr 26, 2016

 • Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 46: PHU PHU TÚ ÂN ÁI

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 47: TIỂU NHÂN SÂM ĐÀO MỎ

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 48: TRUY KÍCH TINH ĐẠO ĐOÀN

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 49: ĐỐI CHIẾN KEVIN

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 50: TRỞ VỀ THỦ ĐÔ TINH

  Sat, Sep 1, 2018

 • CHƯƠNG 51: ĐÓN TIỆC MỪNG CHIẾN CÔNG

  Sat, Sep 1, 2018

 • CHƯƠNG 52: BỐN TRÁI TRỨNG NHỎ

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 53: BỐN DỊ NĂNG GIẢ

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 54: RA MẮT LOẠI THUỐC MỚI

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 55: TÁC DỤNG CỦA KHỐI KẾT TINH

  Sat, Sep 1, 2018

 • CHƯƠNG 56: NGHIÊN CỨU CÔNG PHÁP

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 57: RỐT CỤC CŨNG KẾT HÔN

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 58: ĐÊM TÂN HÔN CỦA NGUYÊN SOÁI

  Tue, Apr 26, 2016

 • CHƯƠNG 59: TRỊ THƯƠNG CHO NGUYÊN SOÁI

  Tue, Apr 26, 2016

  Xem thêm: mĩ thuật 8 minh họa truyện cổ tích

 • CHƯƠNG 60: RA GIÁ THẬT CAO

  Wed, Apr 27, 2016

 • CHƯƠNG 61: LUYỆN THÀNH CÔNG DỰNG TỬ ĐAN

  Thu, Apr 28, 2016

 • CHƯƠNG 62: BÁT CANH ĐẠI BỔ

  Thu, Apr 28, 2016

 • CHƯƠNG 63: BIỂU HIỆN MANG THAI

  Thu, Apr 28, 2016

 • CHƯƠNG 64: NGƯỜI NHƯỢC Á ĐẾN

  Fri, Apr 29, 2016

 • Sat, Apr 30, 2016

 • CHƯƠNG 66: RA MẮT DỰNG TỬ ĐAN

  Wed, Jun 1, 2016

 • CHƯƠNG 67: PHÁT HIỆN LINH LỰC

  Thu, Jun 2, 2016

 • CHƯƠNG 68: HÒA GIẢI VÀ CHÂM NGÒI

  Sat, Sep 1, 2018

 • CHƯƠNG 69: LUYỆN THÀNH BỔ KHÍ ĐAN

  Thu, Jun 2, 2016

 • CHƯƠNG 70: THAM GIA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

  Fri, Jun 3, 2016

 • Fri, Jun 3, 2016

 • Tue, Jun 7, 2016

 • CHƯƠNG 73: NHÓM NGƯỜI SĂN BẢO VẬT

  Tue, Jun 7, 2016

 • CHƯƠNG 74: QUYẾT ĐỊNH ĐI NHƯỢC Á

  Thu, Jun 9, 2016

 • CHƯƠNG 75: BỐN TIỂU OA NHI

  Fri, Jun 10, 2016

 • CHƯƠNG 76: LINH TU VÀ MA TU

  Sat, Jun 11, 2016

 • CHƯƠNG 77: CẢI TRANG TÌM NGƯỜI

  Mon, Jun 13, 2016

 • CHƯƠNG 78: NHẬM SINH HỌC CƠ GIÁP

  Mon, Jun 13, 2016

 • CHƯƠNG 79: SỐ LIỆU PHÂN TÍCH

  Wed, Jun 15, 2016

 • CHƯƠNG 80: PHÒNG HUẤN LUYỆN CHIẾN ĐẤU

  Wed, Jun 15, 2016

 • CHƯƠNG 81: BẢO HỘ VỊ THÀNH NIÊN

  Wed, Jun 15, 2016

 • CHƯƠNG 82: TRẬN CHIẾN BẮT ĐẦU

  Thu, Jun 16, 2016

 • CHƯƠNG 83: TÌM ĐƯỢC NHI TỬ

  Thu, Jun 16, 2016

 • CHƯƠNG 84: PHỤ TỬ GẶP MẶT

  Thu, Jun 16, 2016

 • CHƯƠNG 85: HÀI TỬ CỦA NHẬM SINH

  Thu, Jun 16, 2016

 • Thu, Jun 16, 2016

 • CHƯƠNG 87: HỢP TÁC VÀ CHIẾN ĐẤU

  Fri, Jun 17, 2016

 • CHƯƠNG 88: TRẬN ĐẤU THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ XÃ HỘI

  Fri, Jun 17, 2016

 • CHƯƠNG 89: TIẾN VÀO CHUNG KẾT

  Fri, Jun 17, 2016

 • CHƯƠNG 90: NHẬM SINH TIẾN ĐẾN GIẢI QUÁN QUÂN

  Fri, Jun 17, 2016

 • CHƯƠNG 91: HOÀNG HẬU CÓ THAI SONG SINH

  Sat, Jun 18, 2016

 • CHƯƠNG 92: ĐẶT TÊN VÀ YẾN HỘI

  Sat, Jun 18, 2016

 • CHƯƠNG 93: NGƯỜI NHƯỢC Á KHIẾP SỢ

  Sat, Jun 18, 2016

 • CHƯƠNG 94: TIẾN HÀNH YẾN HỘI

  Mon, Jun đôi mươi, 2016

 • CHƯƠNG 95: PHÂN PHỐI THUỐC RỘNG RÃI

  Tue, Jun 21, 2016

 • CHƯƠNG 96: ĐỊNH CHẾ CƠ GIÁP

  Tue, Jun 21, 2016

 • CHƯƠNG 97: CON GÁI CỦA FAUN

  Wed, Jun 22, 2016

 • CHƯƠNG 98: MƯỢN SỨC ĐỒNG MINH

  Thu, Jun 23, 2016

 • CHƯƠNG 99: ĐIỀU CHỈNH CƠ GIÁP

  Sat, Jun 25, 2016

 • CHƯƠNG 100: CÁCH ĐỨC SINH NỞ

  Sat, Sep 1, 2018

 • Sun, Jun 26, 2016

 • CHƯƠNG 102: BẢO MẪU CHO NHI TỬ

  Tue, Jun 28, 2016

 • CHƯƠNG 103: MỌI NGƯỜI ĐỀU MANG THAI

  Tue, Jun 28, 2016

 • CHƯƠNG 104: CẤP CHO NGUYÊN SOÁI

  Thu, Jun 30, 2016

 • CHƯƠNG 105: THỊNH HÀNH TOÀN NHƯỢC Á

  Thu, Jun 30, 2016

 • CHƯƠNG 106: NHƯỢC Á NÁO NHIỆT

  Sat, Jul 2, 2016

 • CHƯƠNG 107: BIẾN THÀNH TIỂU NHÂN SÂM

  Mon, Jul 4, 2016

 • CHƯƠNG 108: KHIÊU CHIẾN GIỮA TIỆC CƯỚI

  Mon, Jul 4, 2016

 • CHƯƠNG 109: ĐỐI CHIẾN VỚI MICAREN

  Wed, Jul 6, 2016

 • CHƯƠNG 110: HÔN LỄ Tại NHƯỢC Á

  Wed, Jul 6, 2016

 • CHƯƠNG 111: CỎ NHỎ CẦU ĐẦU UY

  Thu, Jul 7, 2016

 • Fri, Jul 8, 2016

 • CHƯƠNG 113: HỖ TRỢ CHĂM SÓC HÀI TỬ

  Sat, Jul 9, 2016

 • CHƯƠNG 114: SỨ ĐOÀN XUẤT PHÁT

  Sun, Jul 10, 2016

 • CHƯƠNG 115: CHAPMAN RA TAY

  Mon, Jul 11, 2016

 • CHƯƠNG 116: NGUY CƠ THẤY TRƯỚC

  Mon, Jul 11, 2016

 • Mon, Jul 11, 2016

 • CHƯƠNG 118: CHIẾN ĐẤU THẮNG LỢI

  Mon, Jul 11, 2016

 • CHƯƠNG 119: CÙNG ĂN CƠM NO

  Tue, Jul 12, 2016

 • CHƯƠNG 120: CHÍNH VĂN HOÀN

  Tue, Jul 12, 2016

  Xem thêm: xuyên không về cổ đại

 • Tue, Jul 12, 2016

 • Wed, Mar 29, 2017

CẢ NGƯỜI ĐỀU LÀ BẢO (Các bạn phải nhập làm hồ sơ của Xitaqueen, ấn nút theo gót dõi (follow) nhằm gọi dc vừa đủ tât cả những chương của truyện này!!!)
  Nguyên tác : Vị lai chi toàn đằm thắm thị bảo
  Tác fake : Quyết Tuyệt
  Thể loại : đam mỹ, vui nhộn, sau này, ngôi nhà thụ, sống chết, 1×1, HE
  Tình trạng : triển khai xong (editor tiếp tục vứt công sức của con người thuế tầm và sửa đổi, những khu vực ko edit những chúng ta có thể cmt, tuy nhiên phản hồi xấu đi có khả năng sẽ bị xóa k báo trước)
  
  Văn án
  Nhậm Sinh, vốn là một củ nhân sâm tu luyện trở nên tinh anh, ngay lập tức khi bị quân thù truy đuổi, chỉ vì thế không thích rớt vào... mồm chiên nhân nhưng mà cực chẳng đã nhảy nhập khe thời ko, lại bất thần xuyên cho tới sau này, ngay lập tức khi mê mẩn còn bị nghiền trở nên thế đằm thắm của "cô dâu" móc hít.
  Giật bản thân tỉnh lại, bạn dạng đằm thắm tự động dưng lại "mọc" thêm thắt một chiếc trượng phu...
  Nhậm Sinh tỏ vẻ vô nằm trong một vừa hai phải lòng!
  Sống lâu như thế, đó là thứ tự thứ nhất bắt gặp được khối "tức nhưỡng" ngon mồm như vậy! Thực chỉ mong muốn rước rễ chọt lên a a a a a a a a!
  Thế là, Nguyên soái đại nhân, bạn dạng đằm thắm hiện nay đang bị trọng thương tê liệt liệt bên trên chóng tiếp tục với một chiếc "tiểu thê tử" một ngày dài so với nó động thủ động cước kiêm chảy nước miếng.
  Nhân vật chủ yếu : Nhậm Sinh, Triệu Lăng Vũ...
  Nguồn tham lam khảo: 
  http://wikidich.com/truyen/tuong-lai-chi-toan-than-la-bao-V_IRCHCVfG2rfgTj

#4xuyên