gian thần quỳ xuống cho trẫm

奸佞!给朕跪下

Tác giả: Hoàng Hề

Bạn đang xem: gian thần quỳ xuống cho trẫm

Người dịch: Tiểu Triệu

Thể loại : Cổ đại, nữ giới fake nam

Tình trạng sáng sủa tác: Hoàn thành

Raw: Tấn Giang

Mục lục:

Văn án

Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4

Chương 5 – Chương 6 – Chương 7 – Chương 8

Chương 9 – Chương 10 – Chương 11 – Chương 12

Chương 13 – Chương 14 – Chương 15 – Chương 16

Chương 17 – Chương 18 – Chương 19 – Chương 20

Chương 21 – Chương 22 – Chương 23 – Chương 24

Chương 25 – Chương 26 – Chương 27 – Chương 28

Chương 29 – Chương 30 – Chương 31 – Chương 32

Xem thêm: đơn xin ly hôn đam mỹ

Chương 33 – Chương 34 – Chương 35 – Chương 36

Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương 40

Chương 41 – Chương 42 – Chương 43 – Chương 44

Chương 45 – Chương 46 – Chương 47 – Chương 48

Chương 49 – Chương 50 – Chương 51 – Chương 52

Chương 53 – Chương 54 – Chương 55 – Chương 56

Chương 57 – Chương 58 – Chương 59 – Chương 60

Chương 61 – Chương 62 – Chương 63 – Chương 64

Chương 65 – Chương 66 – Chương 67 – Chương 68

Chương 69 – Chương 70 – Chương 71 – Chương 72

Chương 73 – Chương 74 – Chương 75 – Chương 76

Chương 77 – Chương 78 – Chương 79 – Chương 80

Xem thêm: nữ thần rắn báo thù

Chương 81 – Chương 82 – Chương 83 – Chương 84

Chương 85 – Chương 86 – Chương 87

Ngoại truyện 1 – Ngoại truyện 2