phim ban nang goc 18

"Basic Instinct" (tựa Việt: Bản năng gốc) canh ty Sharon Stone một bước trở nên siêu sao tuy nhiên cũng tạo nên sốc vì thế đạo biểu diễn bị cáo buộc "lừa biểu diễn viên đóng góp cảnh nóng".