top 50 truyện xuyên không hay nhất

TOP 50 TIỂU THUYẾT XUYÊN KHÔNG

50. Thất thân ái thực hiện thiếp – Nguyệt Sinh Số

Bạn đang xem: top 50 truyện xuyên không hay nhất

1125589470e596b9a0l

49. Thị huyết tướng mạo công xuyên qua quýt nương tử ~ Lại Mân Côi

114924805875a2b72dl

48. Dị thế duyến: Lãnh đế băng phi ~ Coco Tần

10166161333b9dce4f

47. Xuyên qua quýt trở thành sử hậu hưu phu ~ Thượng Quan Sở Sở

1135244419a8256e0dl

46. Vô diêm vương vãi phi ~ Phong Vân Tiểu Yêu

115624952014ecae46l

45. Đặc công soả hậu ~ Bình Quả Nhi

48a2ae88x8c1d19bcaec7690

44. Xuyên qua quýt trở thành tè u kế tiếp thần nó ~ Tiểu Nguyệt Thiên

0e97abd4b31c87013beebd74277f9e2f0608ff28_e589afe69cac

43. Sửu phi Mộ Tuyết ~ Tuyết Ma

0b7b02087bf40ad157621d55572c11dfa8ecce861

42. Đại giá chỉ cuồng thiếp – Đường Mộng Nhược Ảnh

79f0f736afc37931040b588debc4b74543a91136

41. Vương phi con trẻ con cái ~ Ngô Đan Đan

1d8975fbfc10f17f6f22eb5d

40. Hương Tập Quân Thần Tâm ~ San Tinh

6aab24ean9279b75bdeb0690

39. Mạc danh vi diệu đích xuyên qua quýt – Leidewen

5f9ca0f8476cecc4b801a0e5

38. Lãnh nhà vua truất phế nương nương ~ Hồ Tiểu Muội

5bba49c2h9f645e324a9b690690

37. Thế thân ái vương vãi phi – A Thải

556337_10151511701795828_1187277370_n_e589afe69cac2

36. Vân Cuồng – Phong Hành Liệt

4c6502d3haafaf72f78df690

35. Lão bà điêu ngoa của trẫm – Lăng Nhược Gia

4cc25157ta7dcb079cf7b&690

34. Lính tấn công mướn vương vãi phi – Sa Đoạ Tiên Tử

4b87d624e41a8f5a8644f9ac

33. Xuyên qua quýt chi toàn tài nương nương ~ Yên Chi Lục

8oqwsp8asraxiprgdw5vew_e589afe69cac2

32. Xuyên qua quýt chi ác yêu tinh vương vãi phi ~ Ngộ Truỵ Nhân Gian

4a319b2ctc89fab2e9dc7690

31. Một chốc di hồn thay đổi cổ kim ~ Dạ Hữu Khinh Hàn

4a319b2ctae843241087f690

30. Vạn dặm hương thơm hương thơm ~ Ức Lãnh Hương

4c6502d3g6be19a6f421e690

29. Hưu phu kí: Hoàng thượng tướng mạo công ~ Quân Mặc Nghiên

4c65a00a19d8bc3e2ea1fc76828ba61eaad345c1

28. Tần Đế hoạ phi ~ Lan Anh Túc

4c6502d3g82156d449c13690

27. Mạch hương thơm ~ Thiển Lục

4bafe8039245d688230abb0aa4c27d1ed31b24e2

26.  Lãnh vương vãi gia hạ lối phi ~ Du Nhiên Ngọc Ngữ

4a319b2ctaef3934a26b4690

25. Cực phẩm sắc nữ giới ~ Mã Hàm

Xem thêm: tra công muốn tái hôn với tôi

4a319b2ctacbd0240a020690

24. Hoà thân ái tội phi ~ Nạp Lan Tĩnh Ngữ

4a319b2ctae8431edf6cd690

23. Vương phi đậu nha thái ~ Giang Tiểu Hồ

4a319b2ct83053f583ebf690

22. Bảy tối thị tẩm ~ Thiển Tiếu Lê

47ce8365f4275c82f736549

21. Xuyên qua quýt nương nương mong muốn xuất cung ~ Ngưng Yên Vân Trứ

4a319b2ct72a52e3971b1690

20. Hoàng hậu thương ~ Hồng Diệp Triêm Khâm

6b67bd56tc84aefa823086901

19. Lãnh cung hoàng thái tử phi ~ Mị Tử Diên

6b1e56b6gbcaced61ad876901

18. Đoạn tụ vương vãi gia đạo hoa phi ~ Tiêu Dật Hàm

5f133412011481f2d29f8fb3055079dd_48327345-beautyliquorswendy2118681cb41

17. Lê hoa tuyết hậu ~ Đông Ly Cúc Ẩn

101428448395756d96

16. Mị vương vãi lược phi ~ Khinh Trần Như Phong

1135244444a18d125cl

15. Tuyệt sắc yêu thương phi ~ Quân Tử Nhan

11351663444a7b4266l

14. Đại giá chỉ khí phi ~ An Tri Hiểu

4dc5c61c_740b21e5_30985

13. Xuyên qua quýt chi háo sắc vương vãi phi ~ Băng Tâm Minh Nguyệt

4cc2fbb9gb1a1cd3b8ad8690

12. Phi xuyên bất khả: Phế phi nên cách mệnh ~ Hương Chương Thụ Đích Hình ảnh Tử

1045266825

11. Không thực hiện tè thiếp của thái tử: Thần nó hoàng phi ~ Liễu Phong Phất Diệp

0cb9893e4e9dced455e723e2

10. Chín tuổi hạc tè yêu thương hậu ~ Luyến Nguyệt Nhi (Cái anỳ ngôi nhà bản thân đang được edit, ngoài dẫn liên kết nhé ^^)

1008069076651fe669

9. Xuyên qua quýt phát triển thành bá đạo thiếu thốn gia đích nha đầu ~ Tử Manh

3ed9acefe84bec7c78f055e3

8. Thất sủng khí phi ~ Thiển Mâu

3e2c08fb390a9cb49f514656

7. Tiếu suy bì vương vãi phi khốc vương vãi gia ~ Như Tuyết

3e5e3d2ag7a0c237cf24a690

6. Cực phẩm nữ giới tướng mạo quân đấu trí tam vương vãi gia ~ Ma Nữ Ân Ân

3a

5. Tà vương vãi đích tù phi ~ Tuyết Nha

2c84a5fbd6c34ed99e514687

4. Xuyên qua quýt cổ điển loại cơ tè trượng phu ~ Băng Sơn

1f178a82b9014a902cec5918a9773912b21bee41

3. Nghiệt ái: Cô dâu loại mươi của quỷ vương vãi ~ Ngạn Thiến

97

2. Mỹ nhân hề: Phế khí vương vãi phi ~ Nạp Lan Tĩnh Ngữ

1bc64523ccf6d3139822edc

1. Tứ giá chỉ khốc vương vãi gia ~ Hỉ Dương Dương

0e94f8a3d30389dccaefd0e

Xem thêm: vợ ơi anh xin lỗi du thiên

——————————————

Nguồn: Zhaishu

P/s: Các truyện bên trên trên đây bản thân đều sở hữu bạn dạng giờ đồng hồ Trung nhé, pạn này cần thiết thì contact với bản thân ^^

Tác giả

Bình luận