trở về thời niên thiếu của tiên tôn

 • Reads 242,865
 • Votes 26,993
 • Parts 118

Ongoing, First published Nov 02, 2021

Bạn đang xem: trở về thời niên thiếu của tiên tôn

Table of contents

 • Fri, Aug 12, 2022

 • Wed, Dec 15, 2021

 • Fri, Dec 17, 2021

 • Mon, Dec đôi mươi, 2021

 • Mon, Dec đôi mươi, 2021

 • Sat, Dec 25, 2021

 • Mon, Jan 17, 2022

 • Mon, Jan 17, 2022

 • Mon, Jan 17, 2022

 • Mon, Jan 17, 2022

 • Chương 10. Thanh phong (1)

  Mon, Jan 17, 2022

 • Chương 11. Thanh phong (2)

  Mon, Jan 17, 2022

 • Chương 12. Thanh phong (3)

  Mon, Jan 17, 2022

 • Chương 13. Thanh phong (4)

  Mon, Jan 17, 2022

 • Chương 14. Thanh phong (5)

  Sat, Jan 22, 2022

 • Sat, Jan 22, 2022

 • Sun, Jan 23, 2022

 • Mon, Jan 24, 2022

 • Mon, Jan 31, 2022

 • Thu, Feb 3, 2022

 • Thu, Feb 3, 2022

 • Fri, Feb 4, 2022

 • Sun, Feb 6, 2022

 • Mon, Feb 7, 2022

 • Mon, Feb 7, 2022

 • Wed, Feb 9, 2022

 • Sat, Feb 12, 2022

 • Wed, Mar 9, 2022

 • Wed, Mar 9, 2022

 • Wed, Mar 9, 2022

 • Wed, Mar 16, 2022

 • Wed, Mar 16, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Thu, Mar 24, 2022

 • Mon, Mar 28, 2022

 • Thu, Mar 31, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Sun, Apr 3, 2022

 • Mon, Apr 4, 2022

 • Tue, Apr 5, 2022

 • Wed, Apr 6, 2022

 • Fri, Apr 8, 2022

 • Fri, Apr 8, 2022

 • Chương 44. Thanh Vân (10)

  Sat, Apr 9, 2022

 • Wed, Apr 13, 2022

 • Thu, Apr 14, 2022

 • Mon, Apr 18, 2022

 • Fri, Apr 22, 2022

 • Sun, Apr 24, 2022

 • Tue, Apr 26, 2022

 • Sun, May 1, 2022

 • Sat, May 7, 2022

 • Tue, May 10, 2022

 • Chương 54. Song sinh (10)

  Mon, May 16, 2022

 • Wed, May 18, 2022

 • Sun, May 22, 2022

 • Fri, May 27, 2022

 • Sun, May 29, 2022

 • Wed, Jun 1, 2022

 • Sun, Jun 5, 2022

 • Wed, Jun 8, 2022

 • Sat, Jun 11, 2022

 • Sun, Jun 12, 2022

 • Tue, Jun 14, 2022

 • Chương 65. Lửa Tuyền Cơ (1)

  Thu, Jun 16, 2022

 • Chương 66. Lửa Tuyền Cơ (2)

  Mon, Jun đôi mươi, 2022

 • Chương 67. Lửa Tuyền Cơ (3)

  Mon, Jun đôi mươi, 2022

 • Chương 68. Lửa Tuyền Cơ (4)

  Thu, Jun 23, 2022

 • Chương 69. Lửa Tuyền Cơ (5)

  Wed, Jun 29, 2022

 • Chương 70. Lửa Tuyền Cơ (6)

  Xem thêm: xịt mũi cá heo cam

  Sat, Jul 2, 2022

 • Chương 71. Lửa Tuyền Cơ (7)

  Mon, Jul 4, 2022

 • Chương 72. Lửa Tuyền Cơ (8)

  Thu, Jul 7, 2022

 • Chương 73. Lửa Tuyền Cơ (9)

  Sun, Jul 17, 2022

 • Wed, Jul 27, 2022

 • Chương 75. Thành Chướng (1)

  Sun, Jul 31, 2022

 • Chương 76. Thành Chướng (2)

  Tue, Aug 9, 2022

 • Chương 77. Thành Chướng (3)

  Sat, Aug đôi mươi, 2022

 • Chương 78. Thành Chướng (4)

  Sun, Aug 28, 2022

 • Chương 79. Thành Chướng (5)

  Mon, Aug 29, 2022

 • Chương 80. Thành Chướng (6)

  Thu, Sep 8, 2022

 • Chương 81. Thành Chướng (7)

  Sat, Sep 17, 2022

 • Chương 82. Thành Chướng (8)

  Sun, Sep 25, 2022

 • Chương 83. Thành Chướng (9)

  Sat, Oct 1, 2022

 • Chương 84. Thành Chướng (10)

  Wed, Oct 19, 2022

 • Fri, Oct 21, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • Fri, Oct 28, 2022

 • Tue, Nov 1, 2022

 • Tue, Nov 1, 2022

 • Tue, Nov 1, 2022

 • Thu, Nov 3, 2022

 • Sat, Nov 5, 2022

 • Chương 94. Nhân gian tham (10)

  Sat, Nov 12, 2022

 • Chương 95. Chùa Tứ Bách Bát Thập (1)

  Mon, Nov 21, 2022

 • Chương 96. Chùa Tứ Bách Bát Thập (2)

  Wed, Nov 30, 2022

 • Chương 97. Chùa Tứ Bách Bát Thập (3)

  Mon, Dec 12, 2022

 • Chương 98. Chùa Tứ Bách Bát Thập (4)

  Tue, Dec đôi mươi, 2022

 • Chương 99. Chùa Tứ Bách Bát Thập (5)

  Sun, Jan 1, 2023

 • Chương 100. Chùa Tứ Bách Bát Thập (6)

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 101. (7) (cp phụ thân mẹ)

  Mon, Jan 30, 2023

 • Chương 102. (8) (cp phụ thân mẹ)

  Fri, Mar 3, 2023

 • Chương 103. (9) (cp phụ thân mẹ)

  Mon, Apr 3, 2023

 • Mon, Apr 3, 2023

 • Chương 105. Thành Thập Phương 1

  Sun, May 14, 2023

 • Chương 106. Thành Thập Phương 2 (cp phụ thân u - end)

  Sun, May 14, 2023

 • Chương 107. Thành Thập Phương 3

  Sun, May 14, 2023

 • Chương 108. Thành Thập Phương 4

  Mon, Jun 12, 2023

 • Chương 109. Thành Thập Phương 5

  Mon, Jun 12, 2023

 • Chương 110. Thành Thập Phương 6

  Mon, Jun 26, 2023

 • Chương 111. Thành Thập Phương 7

  Tue, Jul 11, 2023

 • Chương 112. Thành Thập Phương 8

  Tue, Jul 25, 2023

 • Chương 113. Thành Thập Phương 9

  Wed, Aug 2, 2023

 • Chương 114. Thành Thập Phương 10

  Tue, Aug 22, 2023

 • Chương 115. Điện Tiêu Ngọc 1

  Sun, Dec 3, 2023

 • Chương 116. Điện Tiêu Ngọc 2

  Sun, Feb 18, 2024

  Xem thêm: xuyên không về cổ đại

 • Chương 117. Điện Tiêu Ngọc 3 (tình yểm gốc)

  Fri, Mar 29, 2024

[Trở lại thời tiên tôn còn niên thiếu- Thiếp Tại Sơn Dương]
  
  Tags: Đam mỹ, 1x1, HE, tiên hiệp, tu chân, điềm văn, xuyên sách
  Nhân vật chính: Ngôn Khanh, Tạ Thức Y
  
  Tóm tắt vì chưng một câu: Gặp nhau thuở nhỏ, bầu các bạn cho tới già cả.
  Lập ý: Thân xác thực hiện lồng giam cầm, hận yêu thương thực hiện xiềng xích.
  
  Bản gốc trả chủ yếu văn 124 chương + 3PN
  Kể chuyện: An
  Thang truyện mạng cá nhân: 6.5/10
  
  Số hiệu [.] bên trên title nhằm chỉ chừng cũ của bạn dạng edit, số càng thấp là càng cũ. Số hiệu tiếp tục thay cho thay đổi Khi được beta.

#591x1