vì anh em như người điên mất trí

chorus

Vì em, anh như người điên rơi rụng trí

Bạn đang xem: vì anh em như người điên mất trí

Because of you, I'm a crazy person

Vì em, anh như không có gì biết nghĩ về suy

Because of you, I don't think about anything

Vì anh vẫn trót lỡ đắm say em ko bận tâm tương lai thế nào

Because you have fallen in love with bầm, I don't care what will be in the future

chorus

Dù tương lai ê mấp mô sóng gió

Even though, the wind will be bumpy

Dù tương lai ê thế hệ với cuốn xoay

Although life will roll in the future

Dù nhắm đôi mắt, anh vẫn bắt tay em như ngày tớ bắt đầu

Although I close my eyes, I still hold your hand lượt thích the day we started

verse

Nhìn nhập sâu sắc song mắt

Look deep into the eyes

Em với biết nhập anh ham muốn thưa điều gì

Do you know what I want đồ sộ say?

Rằng kể từ lâu song tớ vẫn thuộc sở hữu nhau

That we have been together for a long time

Người thực hiện anh gục ngã

You made bầm fall

Từ góc nhìn song môi động tác cử chỉ mỉm cười

From eyes lips smile gestures

Rằng kể từ trên đây anh ham muốn mặt mũi em xuyên suốt đời

That I want đồ sộ be with you for the rest of my life

chorus

Vì em, anh như người điên rơi rụng trí

Because of you, I'm a crazy person

Vì em, anh như không có gì biết nghĩ về suy

Because of you, I don't think about anything

Vì anh vẫn trót lỡ đắm say em ko bận tâm tương lai thế nào

Because you have fallen in love with bầm, I don't care what will be in the future

chorus

Dù tương lai ê mấp mô sóng gió

Even though, the wind will be bumpy

Dù tương lai ê thế hệ với cuốn xoay

Although life will roll in the future

Dù nhắm đôi mắt, anh vẫn bắt tay em như ngày tớ bắt đầu

Although I close my eyes, I still hold your hand lượt thích the day we started

verse

Dẫu ngày mưa

Even though the rainy day

Hay ngày nắng nóng chói chang

Or a bright sunny day

Anh vẫn tiếp tục vơi dàng

I'm still gentle

Vẫn ham muốn mặt mũi em thiệt lâu

Still want đồ sộ be with you for a long time

Xem thêm: vẽ con vật dễ thương | tik tok

verse

Phút đầu tiên

The first minute

Em vẫn lấy rơi rụng lên đường linh hồn

I have taken away my soul

Người thực hiện anh xốn xang

Who made you flutter

Con tim tưởng ngàng

The heart was surprised

chorus

Vì em, anh như người điên rơi rụng trí

Because of you, I'm a crazy person

Vì em, anh như không có gì biết nghĩ về suy

Because of you, I don't think about anything

Vì anh vẫn trót lỡ đắm say em ko bận tâm tương lai thế nào

Because you have fallen in love with bầm, I don't care what will be in the future

chorus

Dù tương lai ê mấp mô sóng gió

Even though, the wind will be bumpy

Dù tương lai ê thế hệ với cuốn xoay

Although life will roll in the future

Dù nhắm đôi mắt, anh vẫn bắt tay em như ngày tớ bắt đầu

Although I close my eyes, I still hold your hand lượt thích the day we started

bridge

Vì em, anh như người điên rơi rụng trí

Because of you, I'm a crazy person

Vì em, anh như không có gì biết nghĩ về suy

Because of you, I don't think about anything

Vì anh vẫn trót lỡ đắm say em ko bận tâm tương lai thế nào

Because you have fallen in love with bầm, I don't care what will be in the future

bridge

Dù tương lai ê gập gềnh sóng gió

Even though, the wind will be bumpy

Dù tương lai ê thế hệ với cuốn xoay

Although life will roll in the future

Dù nhắm đôi mắt, anh vẫn bắt tay em như ngày tớ bắt đầu

Although I close my eyes, I still hold your hand lượt thích the day we started

chorus

Vì em, anh như người điên rơi rụng trí

Because of you, I'm a crazy person

Vì em, anh như không có gì biết nghĩ về suy

Because of you, I don't think about anything

Vì anh vẫn trót lỡ đắm say em ko bận tâm tương lai thế nào

Because you have fallen in love with bầm, I don't care what will be in the future

chorus

Dù tương lai ê mấp mô sóng gió

Even though, the wind will be bumpy

Dù tương lai ê thế hệ với cuốn xoay

Although life will roll in the future

Xem thêm: con của người hầu gái

Dù nhắm đôi mắt, anh vẫn bắt tay em như ngày tớ bắt đầu

Although I close my eyes, I still hold your hand lượt thích the day we started

Writer(s): Hieu Do