vở bài tập toán lớp 5 bài 121


Giải bài bác luyện phần 1, phần 2 trang 46, 47, 48 VBT toán 5 bài bác 121 : Tự đánh giá với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Phần 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 121

Video chỉ dẫn giải

Khoanh nhập chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đích thị :

1. 2% của 1000kg là :

A. 10kg                                                      B. 20kg

C. 22kg                                                      D. 100kg

Phương pháp :

Muốn dò thám 2% của 1000kg tao lấy 1000 phân tách mang lại 100 rồi nhân với 2, hoặc lấy 100 nhân với 2 rồi phân tách mang lại 100. 

Cách giải :

2% của 1000kg là :   1000 : 100 ⨯ 2 = đôi mươi (kg)

Chọn B.

2. Hình nào là sau đây đã và đang được tô đậm 37,5% diện tích S ?

Phương pháp :

Viết phân số chỉ số phần đang được tô đậm của từng hình, tiếp sau đó ghi chép những phân số bại bên dưới dạng tỉ số xác suất. 

Cách giải :

Phân số chỉ phần đang được tô đậm trong những hình A, B, C, D thứu tự là \(\dfrac{1}{3}\) ;  \(\dfrac{1}{4}\) ;  \(\dfrac{2}{4}\) ;  \(\dfrac{3}{8}\).

Ta có:

\(\dfrac{1}{3} =0,3333 = 33, 33\%\) ;                    \(\dfrac{1}{4}=0,25 = 25\%\) ;

\(\dfrac{2}{4}=0,5 = 50\%\) ;                        \(\dfrac{3}{8}=0,375 = 37,5\%\).

Vậy hình được tô đậm 37,5% diện tích S là hình D.

Chọn D.

3. Có 50 người nhập cuộc đồng biểu diễn thể thao. Biểu trang bị sau đây cho thấy thêm tỉ số xác suất phái nam thanh niên, phái nữ thanh niên và thiếu hụt niên nhập cuộc đồng biểu diễn thể thao.

 

Hỏi sở hữu từng nào phái nữ thanh niên nhập cuộc đồng biểu diễn thể thao ?

A. 50                          B. 200                        C. 250                        D. 300

Phương pháp :

Quan sát biểu trang bị tao thấy 40% số người nhập cuộc đồng biểu diễn thể thao là phái nữ thanh niên.

Muốn dò thám 40% của 500 người tao lấy 500 phân tách mang lại 100 rồi nhân với 40 hoặc lấy 500 nhân với 40 rồi phân tách mang lại 100. 

Cách giải :

Quan sát biểu trang bị tao thấy 40% số người nhập cuộc đồng biểu diễn thể thao là phái nữ thanh niên.

Số phái nữ thanh niên nhập cuộc đồng biểu diễn thể thao là :

                   500 : 100 ⨯ 40 = 200 (người)

Chọn B.

4. Cho hình chữ nhật EGHK sở hữu chiều lâu năm 12cm, chiều rộng lớn 9cm. Điểm M là trung điểm của đoạn trực tiếp KH.

Diện tích phần đang được tô đậm của hình chữ nhật EGHK là :

A. 48cm2                                                                B. 54cm2

C. 64cm2                                                                D. 108cm2

Phương pháp :

- Diện tích phần tô đậm = diện tích S tam giác KEM + diện tích S tam giác HMG.

- Diện tích tam giác vuông = tích phỏng lâu năm nhị cạnh góc vuông : 2. 

Cách giải :

Ta sở hữu EGHK là hình chữ nhật nên EG = KH = 12cm  ;   EK = GH = 9cm.

Điểm M là trung điểm của đoạn trực tiếp KH nên KM = MH = KH : 2 = 12 : 2 = 6cm.

Diện tích tam giác KEM là :

                  9 ⨯ 6 : 2 = 27 (cm2)

Diện tích tam giác HMG là : 

Xem thêm: kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác

                 9 ⨯ 6 : 2 = 27 (cm2)

Diện tích phần tô đậm là : 

                 27 + 27 = 54 (cm2

Chọn B.

Quảng cáo

Phần 2

Video chỉ dẫn giải

1. Ghi thương hiệu của từng hình sau nhập vị trí chấm:

Phương pháp :

Quan sát hình vẽ nhằm xác lập thương hiệu của từng hình. 

Cách giải :

2. Một bể cá hình trạng vỏ hộp chữ nhật sở hữu những độ cao thấp ở trong tâm bể là 25cm, 40cm, 50cm. Hiện ni \( \displaystyle {1 \over 4}\) thể tích của bể sở hữu chứa chấp nước. Hỏi rất cần được sụp đổ thêm vô bể từng nào lít nước nhằm 95% thể tích của bể sở hữu chứa chấp nước ?

Phương pháp :

- Đổi những độ cao thấp về đơn vị chức năng đo là đề-xi-mét vuông.

- Tính thể tích bể cá = chiều dài × chiều rộng × độ cao.

- Tính thể tích nước đang xuất hiện nhập bể = thể tích bể cá × \( \displaystyle {1 \over 4}\).

- Tìm thể tích nước nhập bể sau thời điểm sụp đổ thêm thắt = thể tích : 100 × 95.

- Tìm thể tích nước cần thiết sụp đổ thêm thắt. 

Tóm tắt

Bể cá hình trạng vỏ hộp chữ nhật

Kích thước: 25cm, 40cm, 50 cm

Đã chứa chấp nước: \( \displaystyle {1 \over 4}\) thể tích bể

Để chứa chấp 95% thể tích của bể cần thiết thêm: ... lít?

Bài giải

Đổi : 25cm = 2,5dm  ;      40cm = 4dm  ;         50cm = 5dm

Thể tích của bể cá là :

2,5 × 4 × 5 = 50 (dm3)

Thể tích nước hiện tại sở hữu nhập bể cá là :

50 × \({1 \over 4} \) = 12,5 (dm3)

95% thể tích nước sở hữu nhập bể là :

50 : 100 × 95 = 47,5 (dm3)

Số lít nước cần thiết sụp đổ thêm vô bể là :

47,5 – 12,5 = 35 (dm3) = 35\(l\)

                         Đáp số : 35\(l.\)

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 120 : Luyện luyện cộng đồng

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3 trang 45 VBT toán 5 bài bác 120 : Luyện luyện cộng đồng với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 119 : Luyện luyện cộng đồng

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3 trang 43, 44 VBT toán 5 bài bác 119 : Luyện luyện cộng đồng với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3 trang 41, 42 VBT toán 5 bài bác 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 117 : Luyện luyện cộng đồng

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 39, 40 VBT toán 5 bài bác 117 : Luyện luyện cộng đồng với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 116 : Luyện luyện cộng đồng

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 37, 38 VBT toán 5 bài bác 116 : Luyện luyện cộng đồng với tiếng giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: nương nương khang truyện tranh

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.