dung dịch nào sau đây làm xanh quỳ tím

Câu hỏi:

15/03/2020 27,547

Bạn đang xem: dung dịch nào sau đây làm xanh quỳ tím

C. Metylamin.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn C

Các đáp án sót lại ko thực hiện thay đổi color quỳ tím

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch của hóa học nào là tại đây không thực hiện thay đổi color quỳ tím?

A. Axit glutamic (HOOCCH2CHNH2COOH).

B. Glyxin (H2N-CH2-COOH).

C. Lysin (H2NCH2-[CH2]3CH(NH2)-COOH).

D. Axit ađipic (HOOC-[CH2]4 -COOH).

Câu 2:

Dung dịch nào là tại đây thực hiện quỳ tím thay đổi trở thành blue color ?

A. Dung dịch alanin

B. Dung dịch glyxin

C. Dung dịch lysin

D. Dung dịch valin

Câu 3:

Dung dịch hóa học nào là sau không thực hiện hồng phenolphtalein?

A. lysin

B. metylamin

C. glyxin

Xem thêm: the gioi hoan my tap 23

D.  NH3

Câu 4:

Trong những hỗn hợp CH3-CH2-NH2, H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH(NH2)-COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, số hỗn hợp thực hiện xanh lơ quỳ tím là

A. 4

B. 1.   

C. 2.  

D. 3.

Câu 5:

Những đánh giá nào là trong số đánh giá sau là đúng?

(1) Metylamin, đimetylamin, trimetylamin và etylamin là những hóa học khí mùi hương khai không dễ chịu, độc.

(2) Các amin đồng đẳng của metylamin có tính tan nội địa hạn chế dần dần theo hướng tăng của lượng phân tử.

(3) Anilin sở hữu tính bazơ và thực hiện xanh lơ quỳ tím độ ẩm.

(4) Lực bazơ của những amin luôn luôn to hơn lực bazơ của amoniac

A. (1), (2).

B. (2), (3), (4).

C. (1), (2), (3).

D. (1), (2), (4).

Câu 6:

Cho những hóa học : đimetylamin (1), metylamin (2), amoniac (3), anilin (4), p-metylanilin (5), p-nitroanilin (6). Tính bazơ tăng dần dần theo dõi trật tự là

A. (1), (2), (3), (4), (5), (6).

B. (3), (2), (1), (4), (5), (6).

C. (6), (4), (5), (3), (2), (1).

D. (6), (5), (4), (3), (2), (1).

Xem thêm: lòng xào dưa 30k là gì