toán lớp 5 trang 132 133

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 132 133

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) 23 phút 25 giây – 15 phút 12 giây;

b) 54 phút 21 giây – 21 phút 34 giây;

c) 22 giờ 15 phút – 12 giờ 35 phút.

Phương pháp giải:

- Đặt tính trực tiếp mặt hàng và tiến hành tính như so với phép tắc trừ các số bất ngờ.

- Khi tính sau từng thành phẩm tao nên ghi đơn vị chức năng đo ứng.

- Nếu số đo theo đuổi đơn vị chức năng này cơ ở số bị trừ nhỏ hơn số đo ứng ở số trừ thì nên cần quy đổi 1 đơn vị chức năng mặt hàng to hơn ngay tắp lự kề thanh lịch đơn vị chức năng nhỏ rộng lớn rồi tiến hành phép tắc trừ như thông thường.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) 23 ngày 12 giờ - 3 ngày 8 giờ;

b) 14 ngày 15 giờ - 3 ngày 17 giờ;

c) 13 năm 2 mon - 8 năm 6 mon.

Phương pháp giải:

Đặt tính trực tiếp mặt hàng và tiến hành tính như so với phép tắc trừ các số bất ngờ.

Khi tính sau từng thành phẩm tao nên ghi đơn vị chức năng đo ứng.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: ma tôn cửu lộ phi hương

Một người lên đường kể từ A khi 6 giờ 45 phút và cho tới B khi 8 giờ nửa tiếng. Giữa lối người cơ ngủ 15 phút. Hỏi còn nếu như không kể thời hạn ngủ, người cơ lên đường quãng lối AB không còn từng nào thời hạn ?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

Thời gian trá lên đường = thời hạn cho tới - thời hạn xuất trị - thời hạn ngủ (nếu có).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Đi: 6 giờ 45 phút

Đến: 8 giờ 30 phút

Thời gian trá nghỉ: 15 phút

Thời gian trá đi: ....giờ ...phút?

Bài giải

Thời gian trá người cơ lên đường quãng lối AB (không kể thời hạn nghỉ) là:

   8 giờ nửa tiếng - 6 giờ 45 phút - 15 phút = 1 giờ 30 phút 

                                Đáp số: 1 giờ nửa tiếng.

Lý thuyết

a) Ví dụ 1 : Một xe hơi lên đường kể từ Huế khi 13 giờ 10 phút và cho tới Thành Phố Đà Nẵng khi 15 giờ 55 phút. Hỏi xe hơi cơ lên đường kể từ Huế cho tới Thành Phố Đà Nẵng không còn từng nào thời hạn ?

Ta nên tiến hành phép tắc trừ: 15 giờ 55 phút - 13 giờ 10 phút = ?

Ta đặt điều tính rồi tính như sau:

Vậy:      15 giờ 55 phút - 13 giờ 10 phút = 2 tiếng đồng hồ 45 phút.

b) Ví dụ 2 : Trên và một phần đường, Hòa chạy không còn 3 phút đôi mươi giây. Bình chạy không còn 2 phút 45 giây. Hỏi Bình chạy thấp hơn Hòa từng nào giây ?

Ta nên tiến hành phép tắc trừ:

3 phút đôi mươi giây - 2 phút 45 giây = ?

Xem thêm: bí mật nơi góc tối truyện tranh

Ta đặt điều tính rồi tính như sau:

Vậy:     3 phút đôi mươi giây - 2 phút 45 giây = 35 giây.