vì sao ở mao mạch máu chạy chậm hơn ở động mạch

Vì sao ở mao gân máu chảy đủng đỉnh rộng lớn ở động mạch?

Bạn đang xem: vì sao ở mao mạch máu chạy chậm hơn ở động mạch

Vì sao ở mao gân máu chảy đủng đỉnh rộng lớn ở động mạch?

A. Vì tổng thiết diện của mao quản rộng lớn.

B. Vì mao quản thông thường không ở gần tim.

C. Vì con số mao quản to hơn.

D. Vì áp lực nặng nề teo bóp của tim rời.

Xem thêm: hoà thạc hoà gia công chúa

Đáp án A

- Vận tốc ngày tiết tỉ lệ thành phần nghịch ngợm với tổng thiết diện của hệ mạch.
Tại điểm nào là đem tổng thiết diện nhỏ nhất thì véc tơ vận tốc tức thời ngày tiết là lớn số 1, ở điểm nào là đem tổng thiết diện lớn số 1 thì điểm tê liệt đem véc tơ vận tốc tức thời ngày tiết nhỏ nhất.

Mao mạch là điểm đem tổng thiết diện to hơn động mạch máu, vậy nên ở mao gân máu chảy đủng đỉnh rộng lớn ở động mạch máu.

Xem thêm: hack hành trình bất tận

Vậy lựa chọn đáp án A.

Combo Tự học tập Toán Lý Hoá lớp 11 tập luyện 2 450.000đ 382.000đ
Combo Tự học tập Toán Lý Hoá lớp 11 tập luyện 2 450.000đ 382.000đ